Adolf Fredriks musikklasser, 4–9

Västmannagatan 19

Adolf Fredriks musikklasser är en grundskola med körprofil. Det innebär att våra elever varje dag har musik eller kör på schemat. Alla elever får, utöver sin grundskoleutbildning, en gedigen utbildning i körsång utifrån en stor och bred repertoar.

Visa alla

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Norrmalm
Årskurser
4–9
Antal elever
1 110
Organisationsform
Kommunal

Inriktning

Vi brinner för musiken!

Våra elever har ungefär fyra gånger så mycket musik i veckan som elever i en ”vanlig” grundskola har. Vi tror och ser att det påverkar deras skolvardag positivt.

Musik främjar bättre inlärning

Barn som får musicera och sjunga presterar bättre i skolan. Studier visar att musikträning stärker barnens arbetsminne. Och ju bättre arbetsminne, desto lättare att lära sig läsa, räkna, memorera fakta, förstå samband eller se mönster.

Att söka till Adolf Fredriks musikklasser sker på ett annat vis än övriga skolor i Stockholms stad. Ditt barn ska även göra ett färdighetsprov. Ansökan gör du under perioden 15 oktober till 15 november. Därefter gör ditt barn ett färdighetsprov under december, som avgör om vi erbjuder ditt barn plats eller inte.

E-tjänst och blankett för ansökan till Adolf Fredriks musikklasser (annan webbplats)

Det som utmärker Adolf Fredriks musikklasser är profilverksamheten. Skolan är sedan 1939 en sång- och körskola med kvalitet, bredd och stort renommé – såväl i Sverige som i världen.

Vi bedriver musikundervisning på hög nationell och internationell nivå. Det gör att du som elev på skolan inte bara deltar i det normala skolarbetet, utan också i en utvecklad musik- och konsertverksamhet som sträcker sig en bra bit utanför klassrummet.

En stor skola indelad i arbetslag

På Adolf Fredrik i Vasastan går cirka 1100 elever och vi har en personalstyrka på runt 120 medarbetare. Skolan har 37 klasser från år 4–9 och verksamheten är organiserad i 6 arbetslag: 4-6 och 7-9 AB, 4-6 och 7-9 CD och 4-6 och 7-9 EF.

En biträdande rektor ansvarar för respektive arbetslag. Klasserna består av 30-32 elever. Vi har även en förberedelseklass på högstadiet för nyanlända elever, 7-9 AF.

Internationella samarbeten

Vi har etablerade samarbeten med körer, musikskolor och musikcenter runt om i världen. Syftet med detta är att skapa relationer och erfarenhetsutbyten mellan elever och lärare i olika länder och på så sätt arbeta för större förståelse mellan olika kulturer. Vår ambition är att skapa möten mellan elever från olika länder med musiken som den stora förenande faktorn.

Övrigt

Musikundervisningen på AF

Efter att ha gått sex år på AF har våra elever utöver vad som ingår i grundskolans läroplan, LGR 11, fått med sig fördjupade kunskaper i sångteknik, musikteori, musikhistoria, traditionell och otraditionell körrepertoar och därtill konsertframträdanden och musikupplevelser utöver det vanliga.

Åren hos oss kännetecknas av oförglömliga musikaliska upplevelser i mötet med det professionella musiklivet, elever i olika åldrar och körer från andra kulturer.

Kontakt

Hitta hit

Uppdaterad