Adolfsbergsskolan, F–5

Gårdsfogdevägen 18B

Välkommen till Adolfsbergsskolan. Vi erbjuder ditt barn en trygg skolmiljö med god stämning och engagerade pedagoger. Våra lokaler är nybyggda och trivsamma.

Visa alla

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Bromma
Årskurser
F–5
Antal elever
370
Organisationsform
Kommunal

Från förskoleklass till och med årskurs 5

Skolan har förskoleklass till årskurs 5. Varje årskurs bildar ett arbetslag och eleverna använder samma lokaler under skoltid och fritidshemstid.

Läsåret 2023/2024 har vi förskoleklass till årskurs 5. Vi växer med en årskurs per läsår vilket innebär att vi till 2024/2025 kommer ha vuxit klart och ha upp till årskurs 6.

Lärmiljö

Vintern 2022 flyttade vi in i en nybyggd skolbyggnad som består av klassrum, grupprum, specialsalar och matsal.

Utemiljö

I dagsläget har vi en liten skolgård med konstgräsplan, klätterställning och springytor.

Vi utnyttjar ofta parkerna i närområdet i väntan på vår nya skolgård som kommer i samband med den nya skolbyggnaden.

Måltider

Vi har ett mottagningskök, vilket innebär att vi får vår mat från Mariehällsskolan.

Fritids

På fritidshemmet arbetar vi för att ge ditt barn en meningsfull fritid där lärandet står i fokus. Värdegrunden genomsyrar hela vår verksamhet.

Våra fritidsavdelningar erbjuder olika aktiviteter som baseras på läroplanens mål. Vi erbjuder en verksamhet som passar elevernas ålder och intressen. Våra teman följer skolans årshjul så att vi får en sammanhållen och innehållsrik skolvistelse.

Bilder

Övrigt

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Adolfsbergsskolan

Kontakt

Hitta hit

Uppdaterad