Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Rinkeby-Kista, Järva
Årskurser
F–9
Antal elever
530
Organisationsform
Kommunal

Från förskoleklass till och med årskurs 9

På Akalla grundskola strävar vi efter en god lärmiljö med lärande och undervisning som passar ditt barn och alla elever.

Skolans organisation

På lågstadiet arbetar tre lärare tillsammans i varje klass. Från årskurs 4 arbetar två lärare tillsammans i matematik och svenska.

Skolan är indelad i fyra arbetslag

  • förskoleklass till och med årskurs 3
  • årskurs 4–6
  • årskurs 7–9
  • fritidshem.

De flesta av skolans lärare är legitimerade. På varje fritidshemsavdelning arbetar minst en utbildad förskollärare eller en fritidslärare tillsammans med barnskötare.

Om undervisningen

Ditt barn ska trivas och må bra under hela skoldagen. Vi följer regelbundet upp ditt barns utveckling av sina kunskaper. Med kunskap, respekt, ansvar och trygghet skapar vi tillsammans en tro på framtiden för ditt barn. 

En trygg skola

Ditt barn får vara med och bestämma i skolans olika råd som

  • matråd som leds av kökschefen
  • klassråd som leds av mentorerna
  • elevråd som leds av skolans rektor och biträdande rektor
  • fritidsråd som leds av någon på fritids.

Elevhälsoteamet, lärare och pedagoger samverkar för att ditt barn ska känna sig trygg i skolan.

Lärmiljö

En bra arbetsmiljö i skolans lokaler bidrar till god stämning och ett positivt arbetsklimat. På rasterna leder någon vuxen olika aktivteter. 

I skolbiblioteket finns, förutom böcker, digitala lärverktyg. Ditt barn kan använda iPad eller dator under skoldagen.

Utemiljö

Skolgården är stor med många olika aktiviteter för ditt barn. Det finns en bod med redskap som eleverna kan låna varje dag.

Akalla grundskola ligger i ytterkanten av norra Järvafältet nära natur och Akalla gård. På Järvafältet har vi ofta lektioner i idrott. 

Måltider

På Akalla grundskola finns ett tillagningskök. Där lagar vi frukost, lunch och mellanmål. All mat som serveras ska vara tillagad från grunden.

Maten är näringsberäknad för att alla ska få den näring de behöver under en skoldag.

Vi vill öka andelen vegetarisk mat och minska på köttkonsumtionen. 

Matsalen finns mitt i skolan där många elever träffas under skoldagen.

Fritids

Fyra fritidsavdelningar planerar och presenterar aktiveter för barn och vårdnadshavare varje vecka. Undervisningen i fritidshemmet ska komplettera undervisningen i skolan.

Vi har aktiviteter både inomhus och och ute på skolgården. Vi går även på utflykter i närområdet för att skapa nya utmaningar och variation i undervisningen.

Det finns även en öppen fritidsklubb för barn i årskurs 4–5.

Bilder

Övrigt

Bra att veta

Nobelfesten firas i december med pompa och ståt. Där visar eleverna upp vad de har arbetat med och det delas ut pris. Vi avslutar med nobellunch i matsalen.

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Akalla grundskola

Kontakt

Hitta hit

Uppdaterad