Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Rinkeby-Kista
Årskurser
F–9
Antal elever
530
Organisationsform
Kommunal

Inriktning

Alla går med glädje till vår skola som har ditt barns lärande i fokus.

Arbetet på skolan genomsyras av värdeordet KRAFT, som står för

 • Kunskap
 • Respekt
 • Ansvar
 • Framtidstro
 • Trygghet

Vårt övergripande mål är En god lärmiljö med lärande och undervisning som är tillgänglig för alla.

Från förskoleklass till och med årskurs 9

Skolan arbetar utifrån en röd tråd för ditt barn så vi kan följa upp kunskapsutvecklingen.

Skolan har fyra arbetslag

 • Förskoleklass till och med årskurs 3
 • Årskurs 4–6
 • Årskurs 7–9
 • Fritidshemmet som samarbetar med lärarna.

På lågstadiet har vi ett tre-lärarsystem och från årskurs 4 och uppåt har vi ett tvålärarsystem i kärnämnena.

Vi har ett kvalitetsarbetet som är väl utvecklat som bidrar till en god lärmiljö och där helheten för ditt barns skoldag finns i fokus.

Lärmiljö

Skolan har fräscha och välkomnade lokaler som bidrar till god stämning och ett positivt arbetsklimat. Vi arbetar aktivt med lärmiljön, som till exempel att aktivera ditt barn på rasterna med styrda rastaktiviteter.

Matsalen finns mitt i skolan som ett nav där många elever träffas under skoldagen.

Vi har ett elevhälsoteam som samverkar med undervisande personal, för att säkerställa ditt barns trygghet.

Utemiljö

Vi har en stor skolgård som erbjuder ditt barn olika aktiviteter. Det finns en bod som är full med redskap som används varje dag när eleverna är utomhus.

Akalla by ligger nära skolan. Järvafältet ligger en kort promenad från skolan och är som ett extra klassrum på till exempel på idrottslektionerna.

Måltider

Vi har ett tillagningskök där det lagas frukost, lunch och mellanmål till ditt barn och personalen. Vårt mål är att all mat som serveras ska vara tillagad från grunden.

Maten är näringsberäknad för att alla ska få den näring de behöver under en lång och krävande skoldag.

Vi arbetar hårt för att öka andelen vegetabilier och minska på köttet eftersom samhället idag överkonsumerar kött. Det är vårt sätt att bidra till en grönare värld!

Fritids

Vi har fyra fritidsavdelningar som planerar sina aktiveter veckovis som presenteras för barn och vårdnadshavare. Undervisningen i fritidshemmet har sin grund i läroplanen och ska komplettera undervisningen i skolan.

Vi har aktiviteter både inomhus och och ute på skolgården. Vi går även på utflykter i närområdet för att skapa nya utmaningar och variation i undervisningen.

Det finns även en öppen fritidsklubb för barn i årskurs 4–5.

Bilder

Övrigt

Bra att veta

De flesta av skolans lärare är legitimerade och på varje fritidshemsavdelning arbetar minst en utbildad förskollärare eller fritidspedagog/lärare i fritidshem tillsammans med barnskötare.

Det finns ett skolbibliotek med digitala verktyg och resurser. Ditt barn har tillgång till en digital enhet, iPad eller dator som används i det dagliga pedagogiska arbetet.

Vi tycker att det är viktigt att ditt barn får vara med och bestämma.

Vi har olika råd på skolan

 • Matråd som leds av kökschefen
 • Klassråd som leds av mentorerna
 • Elevråd som leds av skolans rektor och biträdande rektor
 • Fritidsråd som leds av medlem i utvecklingsgruppen för fritids.

Nobelfesten firar vi i december med pompa och ståt. Där visar eleverna visa upp vad de har arbetat med och vissa får även ett pris. Det hela avslutas med en tjusig nobellunch i matsalen.

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Akalla grundskola

Kontakt

Hitta hit

Uppdaterad