Ålstensskolan, F–6

Nyängsvägen 72–80

Kontakt Visa på karta Visa alla bilder

Ålstensskolan är den lilla skolan med det stora hjärtat. Här får ditt barn vara en del av traditioner och skaffa sig nya kunskaper i en god lärmiljö.

Klicka på Mina favoriter för att jämföra dina sparade verksamheter.

Mina favoriter (0)

Visa alla

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Bromma
Årskurser
F–6
Antal elever
455
Organisationsform
Kommunal

Från förskoleklass till och med årskurs 5

Förskoleklassen har klassrum och fritidshemslokaler i en del av skolan. På skolgården utanför leker ditt barn på raster och har också undervisning.

Låg- och mellanstadiet har sina hemklassrum i den stora skolbyggnaden. 

Fritidshemmen, ett för varje årskurs, har lokaler i samma hus. På fritidstid kan ditt barn vara i idrotts-, bild- och musiksal för aktiviteter som leds av pedagoger.

Vi arbetar i olika Erasmus+ projekt, ett europeiskt utbytesprogram som utvecklar verksamheten genom erfarenhetsutbyten.

Lärmiljö

Varje årskurs bildar ett team. Klassrum, grupprum och fritidshem ligger i nära anslutning till varandra.

Musiksal och bildsal används under hela skoldagen. Idrottssalarna används både under skoltid och under fritidshemstid för mer rörelse under dagen för ditt barn.

Utemiljö

På skolgården finns

 • fotbollsplan
 • rink för Gagaboll
 • basketplan
 • utomhuspingisbord
 • klätterställningar
 • gungor
 • naturområden som bjuder in till lek.

Fritidshemmen och fritidsklubben har många utomhusaktiviteter ledda av pedagoger.

Vi besöker även Stora Mossens idrottsplats, närliggande skogar och andra platser för idrottsundervisning.

Måltider

Skolmaten är hälsosam och klimatsmart. Det finns alltid ett vegetariskt alternativ. Maten tillagas på Beckombergaskolan och tas emot i ett mindre kök på Ålstensskolan.

Fritids

Ditt barn kan vara med och påverka aktiviteter under fritidstid genom fritidsråden. Under förmiddagsraster deltar eleverna i olika rastaktiviteter som organiseras av ”Gröna västarna”. Det är en grupp pedagoger och elever som tar fram aktiviteter utifrån ditt barns och andra elevers önskemål.

Från årskurs 4 får ditt barn gå på fritidsklubben Narnia. Där finns många olika aktiviteter att välja mellan som

 • bakning
 • hantverk
 • skapande
 • bollekar och andra sporter.

Bilder

Övrigt

Bra att veta

Ålstensskolan är en K-märkt skola från 1929. Här finns många traditioner som

 • Guldrusch i årskurs 1
 • Klasskampen och Ålstensskolans dag
 • Vikingadagen med ”Jakten på Mjölner” i årskurs 4.

Som WCP-skola (World's Children's Prize) medverkar skolan i ett program som utbildar och stärker barn till förändrare. Förändrare står upp för allas lika värde, barnets rättigheter, demokrati och hållbar utveckling.

Vi har ett gott samarbete med föräldraföreningen – ÅSK. 

Hos oss får lärarstudenter göra sin verksamhetsförlagda utbildning. 

Elevrådets styrelse förbereder tillsammans med rektor klass- och elevrådsmötenas innehåll. Eleverna driver frågor för att göra Ålstensskolan till den bästa skolan för alla elever som går här.

Under eftermiddagar har Kulturskolan och Idrottsförvaltningen verksamhet i lokalerna.

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Ålstensskolan

Vi vill varandra väl och gör varandra gott.

ur Ålstensskolans värdegrund

Kontakt

Hitta hit

Uppdaterad