Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Bromma
Årskurser
F–5
Antal elever
455
Organisationsform
Kommunal

Från förskoleklass till och med årskurs 5

Förskoleklassen har egna trevliga lokaler där både klassrum och fritidshemslokaler finns. Utanför finns en fin skolgård med klippor, gräsytor och asfalt där ditt barn leker på raster och har undervisning.

Årskurs 1 till 5 har klassrum både i paviljongen på skolgården och i stora huset.

Fritidshemmen som är kopplade till varje årskurs har egna lokaler i samma hus och har tillgång till idrottssal, bild- och musiksal och slöjdsal för aktiviteter.

Lärmiljö

Vi arbetar i team för varje årskurs. Varje team har sin egen korridor med närhet till grupprum och fritidshem.

Vår musiksal och vår bildsal är nybyggda och används under hela skoldagen.

Vi använder våra två idrottssalar både under skoltid och under fritidshemstid. Vårt skolbibliotek är välsorterat och där kan ditt barn också hitta en lugn vrå att sitta och läsa i.

Utemiljö

Vi har en stor fin skolgård med fotbollsplan, rink för Gagaboll, andra bollplaner, klätterställning, gungor och naturområden som bjuder in till lek.

Fritidshemmen och fritidsklubben har många utomhusaktiviteter.

Vi har även tillgång till Stora Mossens idrottsplats, närliggande skogar och andra platser för idrottsundervisningen.

Måltider

Vi serverar god, hälsosam, klimatsmart mat och det serveras alltid ett vegetariskt alternativ. Ett mottagningskök finns och vår mat tillagas på Beckombergaskolan.

Fritids

Vi erbjuder ditt barn aktiviteter som de själva kan vara med och påverka genom våra fritidsråd. Under våra förmiddagsraster kan de delta i olika rastaktiviteter som ordnas av ”Gröna västarna”. Det är en grupp pedagoger och elever som tar fram aktiviteter utifrån ditt barns och andra elevers önskemål.

Från årskurs 4 får ditt barn gå på vår fritidsklubb Kometen, där det finns många olika aktiviteter att välja mellan, som bakning, hantverk, skapande, bollekar och andra sporter.

Bilder

Övrigt

Bra att veta

Ålstensskolan är en K-märkt skola som slog upp portarna 1929. Vi är en skola med många fina traditioner.

Exempel:

  • Guldrusch i årskurs 1
  • Klasskampen och Ålstensskolans dag
  • Vikingadagen med ”Jakten på Mjölner” i årskurs 4.

Vi är en WCP-skola (World's Children's Prize) och medverkar i ett program som utbildar och stärker barn till förändrare som kan stå upp för allas lika värde, barnets rättigheter, demokrati och hållbar utveckling.

Vi har ett gott samarbete med vår föräldraförening – ÅSK. Vi är en VFU-skola, hos oss får lärarstudenter göra sin verksamhetsförlagda utbildning.

En engagerad elevrådsstyrelse finns som med övriga elevrådsrepresentanter driver för dem viktiga frågor för att göra Ålstensskolan till den bästa skolan för alla elever som går här.

Under eftermiddagar har Kulturskolan och Idrottsförvaltningen verksamhet i våra lokaler.

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Ålstensskolan

Vi vill varandra väl och gör varandra gott.

ur Ålstensskolans värdegrund

Kontakt

Hitta hit

Uppdaterad