Alviksskolan F–9

Tranebergsvägen 79

Hos oss blir ditt barn väl rustat inför gymnasieskolan och ett livslångt lärande. Vi har en respektfull och familjär stämning där alla blir sedda. I våra hörselklasser tar vi emot barn med hörselnedsättning.

Visa alla

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Bromma
Årskurser
F–9
Antal elever
1 000
Organisationsform
Kommunal

Inriktning

På Alviksskolan kan ditt barn delta i fler aktiviteter i ett internationellt samarbete. Alviksskolan har partnerskapsskolor och organisationer i bland annat

  • Frankrike
  • Grekland
  • Italien
  • Portugal
  • Rumänien
  • Tyskland.

Samarbetet kallas Erasmus+ och beviljas som en ackreditering.

Erasmus +, Universitets- och högskolerådet

Följ våra samarbeten och projekt via sociala medier.

Alviksskolan internationalisering - Facebook

Alviksskolan på Instagram

Inför att söka skola

Välkommen på öppet hus den 12 januari.

Öppet hus Alviksskolan

Öppet hus för blivande hörselklass-förskoleklass på Alviksskolan

Från förskoleklass till och med årskurs 9

Alviksskolan har elever i förskoleklass till och med årskurs 9. Här finns också elever i hörselklasser.

Elevhälsan jobbar aktivt, och i nära dialog med elever och vårdnadshavare, med att skapa bästa möjliga förutsättningar för ditt barn att lyckas utifrån sina förutsättningar.

Hörselklass

Förutom undervisning i årskurserna F-9 tar Alviksskolan emot elever med hörselnedsättning i hörselklasser. I ett särskilt uppdrag i staden är Alviksskolan ett nav för frågor om anpassning och undervisning för elever med hörselnedsättning.

Hörselklassernas verksamhet bedrivs i två specialbyggda hus. Här finns tekniska lösningar som minimerar störande ljud, både inne i lokalerna och utifrån.

Lärmiljö

Varje enhet bildar en egen liten skola inom den stora. Enheterna präglas av en respektfull och familjär stämning där alla elever blir sedda. Våra pedagoger tar ansvar, ser och vet att ett tryggt klimat där alla trivs ger de bästa förutsättningarna för god inlärning.

Utemiljö

Alviksskolan har en stor skolgård med asfalt, fotbollsplan och lekplatser. Barnen har också tillgång till ett skogsområde som ligger alldeles bakom skolan.

Måltider

Alviksskolan har eget tillagningskök och tillagar dagligen mat till cirka 1 250 personer. Köket eftersträvar en varierad, näringsriktig och ekologisk matsedel efter säsong och årstid. Cirka 80 procent tillagar vi helt från grunden utan tillsatser.

Det dagliga lunchutbudet inkluderar dagens lunch, dagens vegetariska och minst fem olika sallader.

Vi serverar också specialkost till cirka 130 elever.

Fritids

Alviksskolan erbjuder fritidsverksamhet för lågstadiet (inklusive förskoleklass), mellanstadiet samt för hörselklasser.

Bilder

Övrigt

Bra att veta

Skolan har förberedelseklasser/internationella klasser i årskurs 7–9. Elever som inte har svenska som modersmål och inte heller behärskar det svenska språket går först i någon av våra förberedelseklasser, där de i mindre grupper erbjuds en trygg och överskådlig miljö och en anpassad undervisning i svenska som andraspråk. Vårt mål för dessa elever är att de så snabbt som möjligt ska delta i vanlig undervisning genom ett anpassat stöd och en individuell planering, som utgår från elevens resurser och behov, så att varje elev ges möjlighet att lämna skolan med en godkänd kunskaps- och kompetensnivå.

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Alviksskolan

Kontakt

Hitta hit

Uppdaterad