Årstadalsskolan, F–6

Sjöviksbacken 19

Årstadalsskolans vision är Årstadalsskolan ska vara den bästa skolan för alla elever och ledstjärnan Vi vill varandra väl och gör varandra bra.

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Årskurser
F–6
Antal elever
384
Organisationsform
Kommunal
Webbplats
https://arstadalsskolan.stockholm.se/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Eleverna ska få en allsidig utveckling så att de kan utnyttja hela sin potential och stärkas både individuellt och i grupp. Vi visar förståelse för alla människors lika värde och ser olikheter som en tillgång. Alla elever och dess föräldrar ska trivas och känna trygghet på skolan. Vi synliggör och förtydligar vardagliga mellanmänskliga situationer för att stärka den empatiska förmågan. Vi lär eleverna att visa respekt, ta ansvar och visa hänsyn för varandra och sin omgivning.

Årstadalsskolan består av fyra pedagogiska arbetslag där lärare och fritidspersonal arbetar tätt tillsammans i.

• Vinbär F–3 skola/fritids

• Citron F–2 skola/fritids

• Mango 3–4 skola/fritids/fritidsklubb

• Krusbär 5–6 skola/fritids/fritidsklubb

Skolan har en förstelärare i bedömning och en i IKT som bidrar till att driva den pedagogiska utvecklingen. På skolan finns också en projektanställd trygghetscoach som handleder och coachar pedagogerna.

Skolans utemiljö lockar till lek och rörelse. På skolgården finns en aktivitetsplan, skogsgård samt bollplan och äventyrspark i närheten

Hitta hit

Uppdaterad