Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Årskurser
F–6
Antal elever
390
Organisationsform
Kommunal

Från förskoleklass till och med årskurs 6

Vår vision är "Årstadalsskolan ska vara den bästa skolan för alla elever" och ledstjärnan "Vi vill varandra väl och gör varandra bra".

Eleverna ska få en allsidig utveckling så att de kan utnyttja hela sin potential och stärkas både individuellt och i grupp. Vi visar förståelse för alla människors lika värde och ser olikheter som en tillgång.

Alla elever och föräldrar ska trivas och känna trygghet på skolan. Vi synliggör och förtydligar vardagliga mellanmänskliga situationer för att stärka den empatiska förmågan. Vi lär eleverna att visa respekt, ta ansvar och visa hänsyn för varandra och sin omgivning.

Vi har fyra pedagogiska arbetslag där lärare och fritidspersonal arbetar tätt tillsammans i

• Vinbär, F–3 skola/fritids

• Citron, F–2 skola/fritids

• Mango, årskurs 3–4 skola/fritids/fritidsklubb

• Krusbär, årskurs 5–6 skola/fritids/fritidsklubb

Skolan har en förstelärare i bedömning och en i IKT som bidrar till att driva den pedagogiska utvecklingen. På skolan finns också en projektanställd trygghetscoach som handleder och coachar pedagogerna.

Måltider

Vi har ett eget tillagningskök där vi tillagar skolmåltiderna.

Bilder

Kontakt

Hitta hit

Uppdaterad