Årstaskolan, F–9

Hjälmarsvägen 16 (årskurs F–6), Simlångsvägen 26 (årskurs 7–9)

Kontakt Visa på karta Visa alla bilder

På Årstaskolan ska ditt barns nyfikenhet och lust att lära tas tillvara. Skolan är en mötesplats för elever med olika bakgrund, där olika erfarenheter ses som en tillgång. Mänskliga rättigheter och normkreativt tänkande är förankrat i verksamheten.

Klicka på Mina favoriter för att jämföra dina sparade verksamheter.

Mina favoriter (0)

Visa alla

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Årskurser
F–9
Antal elever
1 030
Organisationsform
Kommunal

Från förskoleklass till och med årskurs 9

Vår uttalade ambition är att vara en bra skola för alla elever som går hos oss, med utgångspunkt i deras förutsättningar och behov.

Vi är och vill vara en skola med en varm atmosfär och med systematik, innovation och kreativitet i fokus. Skolan har en medarbetargrupp med hög kompetensnivå och ett väl utbyggt elevhälsoteam som tar avstamp i ett tvärprofessionellt synsätt samt att elevhälsan startar i klassrummet.

Årstaskolan har ett välutvecklat digitalt ekosystem som erbjuder mycket goda digitala möjligheter som stöd för pedagogiska idéer.

Vi har ett digitalt bibliotek där eleverna kan publicera egengjorda böcker och MIK-portalen, en sajt med samlat material om bland annat källkritik och informationskunnighet.

Elever i årskurs 7-9 har sin undervisning i Årstaskolans skolbyggnad på Simlångsvägen 26. Den ligger mellan Värmdö gymnasium och Enskedehallen, nära Gullmarsplan.

Bibblis – vårt digitala bibliotek

MIK-portalen

Lärmiljö

Vi har en gemensam grundstruktur för undervisningen som vi kallar för Årstalektionen. I den ryms tankar om hur lektioner startas och avslutas, hur undervisningen görs tillgänglig för eleverna och vad som ska finnas i rummen. I klassrummen finns till exempel bildstöd, Time Timers, skärmar och sittkuddar.

Alla elever i årskurserna 1–9 har sitt eget digitala redskap, Ipad för de yngre och pc för de äldre. I förskoleklasserna delar två elever på en Ipad.

Vi har ett fint och välbesökt skolbibliotek.

Utemiljö

Barnen i förskoleklass till och med årskurs 6 del har en stor och fin skolgårdsyta som vi kontinuerligt jobbat med och utvecklat. Eleverna har varit med och valt vad vi ska ha på skolgården.

Nära och runt om skolan finns parker och skog som vi använder oss av i både undervisningen och i fritidshemmen.

Måltider

Skolan har ett eget tillagningskök. Vi strävar efter en hög andel ekologiska råvaror och arbetar med matsvinnsprojekt.

Vegetarisk kost serveras varje dag. Köket väver in smakutmaningar bland de kända maträtterna.

Fritids

På fritidshemmen och fritidsklubben har vi aktiviteter som stödjer ditt barns kunskapsutveckling, sociala utveckling och kreativitet.

Bilder

Övrigt

Bra att veta

På vår skola kan ditt barn få läxhjälp och gå i lovskola.

Vi har en plan mot kränkande behandling och diskriminering.

Vi har kompishundar på skolan, som ett ytterligare verktyg inom elevhälsan. Hundarna är positiva vid till exempel anknytningssvårigheter och begynnande skolfrånvaro.

Eleverna erbjuds regelbundet kulturupplevelser, till exempel teaterföreställningar. Våra elever i årskurs 7 har en vinterdag i Romme med skidåkning och annat.

Vi leder Årstasamverkan där vi både i möten och i vardagen samarbetar med fältassistenter, fritidsgård, grannskolor, kommunpolis, affärer och andra i vår närhet. Med hjälp av detta kan vi både förebygga och snabbt följa upp om det inträffar händelser där våra elever är inblandade.

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Årstaskolan

Kontakt

Hitta hit


Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Bemannad reception
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Hörselteknisk utrustning
  • Kontrastmarkering
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning

Om ikoner för tillgänglighet

Uppdaterad

Uppdaterad