Årstaskolan, F–9

Hjälmarsvägen 16

Vi har 39 klasser fördelade från förskoleklass till årskurs 9. Sedan 2017 finns skolan på två platser, F–6 vid Årsta torg och 7–9 vid Årstaviken/Gullmarsplan. Årstaskolans uttalade målsättning är att vara en bra skola för alla elever,

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Årskurser
F–9
Antal elever
1 050
Organisationsform
Kommunal
Webbplats
https://arstaskolan.stockholm.se/

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Bemannad reception
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Hörselteknisk utrustning
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning

Årstaskolan har mycket goda digitala förutsättningar, något vi byggt upp under lång tid. Detta ger oss goda förutsättningar och valmöjligheter när vi planerar och genomför vår undervisning och fritidsverksamhet. Läs mer om detta på vår hemsida och i våra sociala medier.

Skolan har också en väl utbyggd elevhälsa som stöttar undervisningen samt elevernas utveckling och trygghet. Här ingår kompishundar som en ytterligare stödinsats för barn.

Årstaskolans Vision: På Årstaskolan ska barnens och ungdomarnas nyfikenhet och lust att lära tas tillvara. Kunskap, lärande, stimulerande lärmiljöer och andra pedagogiska miljöer anpassade efter elevernas behov ska prägla skolan. Alla på skolan samarbetar och har höga förväntningar på att alla elever ska nå goda studieresultat och förverkliga sin potential.

Vår verksamhet bygger på respekt och delaktighet, där alla elever kan finna trygghet och studiero. Årstaskolan är en mötesplats för elever med olika bakgrund där människors olika erfarenheter ses som en tillgång. Mänskliga rättigheter och normkreativt tänkande är förankrat i verksamheten.

Digitala verktyg inspirerar till nya sätt att dela kunskap och samarbeta med omvärlden. Den kreativa skolmiljön stimulerar elever och pedagoger att ta ansvar för, utveckla och förnya sätten att lära och lära ut. På Årstaskolan får alla barn sin rätt till en bra utbildning tillgodosedd oavsett bakgrund och förutsättningar.

Måltider

Vi serverar i ökande grad mat som är vegetarisk, både som huvudrätt men alltid som alternativ. Vi anser detta viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv.

Årstaskolan har ett stort tillagningskök som även servar intilliggande Skanskvarnsskolan samt förskolor i området. Köket följer Stockholm stads anvisningar för andel ekologiska råvaror.

Hitta hit

Uppdaterad