Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Järva
Årskurser
F–6
Antal elever
330
Organisationsform
Kommunal

Från förskoleklass till och med årskurs 6

Vi har fritidshem, fritidsklubb och en regional särskild undervisningsgrupp.

Askebyskolans viktigaste uppgift är att ge ditt barn en god utbildning med riktning på höga resultat. Alla elever ska känna sig trygga i skolan.

Skolan erbjuder en god lärmiljö där bemötande och stöd ger ditt barn förutsättningar att fokusera på utbildning och arbetsuppgifter.

Vi arbetar med tydlig struktur, höga förväntningar och ett genomtänkt och varierat lektionsinnehåll. Vi har en hög grad av legitimerade lärare.

Askebyskolan, anpassad grundskola

På skolan finns också elever inom anpassad grundskola.

Askebyskolan, anpassad grundskola

Lärmiljö

Vår skola är ljus och öppen med biblioteket som central punkt. Vi är stolta över den öppna atmosfären i våra fräscha, moderna och trivsamma lokaler.

Alla elever har en egen dator eller iPad. Läxhjälp finns på klubben och på kvällstid i samarbete med externa organisationer.

Vi fokuserar på språk- och kunskapsutvecklande arbete och språket ska lyftas i alla ämnen. Ord och begrepp bearbetas i all undervisning. Lärarna arbetar med högläsning och textsamtal med såväl skönlitteratur som fakta.

Utemiljö

Vår skolgård har en bollplan och gröna kuperade delar som bjuder in till lek och rörelse. Det sker en hel del fina aktiviteter under rasterna.

Rasten på fritidshemmet är en viktig tid där lärandet fortgår och som ger fantastiska möjligheter att exempelvis arbeta med läroplanens värdegrund och mål kring normer och värden.

Ditt barn stimuleras och uppmuntras till fysisk aktivitet, vilket är hälsofrämjande och stärkande för den sociala utvecklingen och inlärningsförmågan.

Måltider

Vi är den enda skolan i Rinkeby med eget tillagningskök. Varje dag serverar vi frukost och till lunch två rätter där en av rätterna alltid är vegetarisk och den andra består av kyckling eller fisk. God näringsrik, klimatsmart mat som lagas från grunden.

Ditt barn är med och påverkar matsedeln genom dialog med kökschef och elevråd. Goda och bra skolmåltider bidrar till matglädje och en trivsam stämning på skolan.

Fritids

Askebyskolans fritidshem arbetar utifrån en fördjupad förståelse för uppdraget med läroplanen som styrdokument.

Vår ambition är att erbjuda ditt barn en meningsfull fritid utifrån behov, intressen och erfarenheter.

Vi arbetar medvetet med att stärka språket hos våra elever. Genom ett naturligt användande av kommunikation som sker hela tiden, i leken, vid samlingen och vid olika typer av samtal ser vi en tydlig språkmässig utveckling.

Bilder

Övrigt

Bra att veta

Askebyskolan deltar 2019–2022 i Skolverkets satsning "Samverkan för bästa skola", vilket präglar inre arbete och skolutveckling.

Skolan satsar mycket på estetiska lärprocesser för ett utvidgat språkbegrepp.

Eleverna från förskoleklass till årskurs 3 deltar i El Sistema (Kulturskolan) och skolan har en dramalärare som arbetar en dag i veckan.

Skolbiblioteket är Askebyskolans nav. Där finns ett stort utbud av litteratur både på svenska och flera andra språk. Alla klasser går regelbundet till biblioteket och deltar i boksamtal och får tips om böcker att låna.

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Askebyskolan

Kontakt

Hitta hit

Uppdaterad