Aspuddens skola, F–9

Blommensbergsvägen 166

Visa på karta

Aspuddens skola är en F-9 skola som ligger mitt i det gröna Aspudden. Skolans inner- och yttermiljöer är tilltalande och bjuder till rörelse med såväl en multiarena som klätterställningar och naturområden att röra sig i.

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Årskurser
F–9
Antal elever
1 160
Organisationsform
Kommunal
Webbplats
https://aspuddensskola.stockholm.se/

Tillgänglighet

  • Bemannad reception Bemannad reception
  • Kontrastmarkering Kontrastmarkering
  • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

På Aspuddens skola arbetar vi tillsammans och med glädje för alla elevers utveckling och lärande. Vi har rastinspiratör som tillsammans med våra elever arbetar med att erbjuda eleverna trygg och roliga raster. Rutiner och traditioner finns på skolan med syfte att stärka identitet och Vi-känsla.

Skolan rymmer cirka 1160 elever och har omkring 180 anställda.

  • Vi har fyra parallellklasser i förskoleklass till och med årskurs 3
  • Fritidshemmets verksamhet är fördelat med en avdelning per årskurs. Fritidshemspersonalen samverkar i klasserna under skoltid och verksamheten är lokalintegrerad i skolan.
  • För elever i årskurserna 4-6 har vi fyra parallellklasser under skoltid.
  • Fritidsklubben drivs i privat regi (föräldrakooperativ) av Fritidsverksamheten Hövdinga som är belägen i nedkanten av skolgården i en separat byggnad.
  • Skolan har fem parallellklasser i årskurs 7-9 med särskilda klasser mot fotbollsprofil.

På skolan finns en förberedelsegrupp med legitimerade SvA-lärare med interkulturell kompetens för att möta nyanlända elevers behov.

Aspuddens skola lyckas mycket väl i många avseenden med att erbjuda ”En skola för alla” där kunskapsresultaten hos eleverna är goda.

Föräldrarna till eleverna på skolan är engagerade i skolarbetet och vi har ett högt deltagande på såväl föräldramöten, utvecklingssamtal och gymnasieinformation som på drop-in fika på lågstadiet och öppet hus.

Inriktning

Aspuddens skola har profilklasser i fotboll.

Måltider

Aspuddens skola har ett skolkök i egen regi som drivs av vår Kökschef. Vi erbjuder dagligen dagens rätt och dagens vegetariska rätt. En dag i veckan äter vi helt vegetariskt och hälften av alla livsmedel är ekologiska.

Skolan har två matsalar fördelat med en på lilla skolan och en på stora skolan. I stora skolan har eleverna i årskurs 7-9 tillgång till Fiket som erbjuder smörgåsar och frukt till försäljning.

Övrigt

Aspuddens skola startade sin verksamhet 1948 och den vackra gula tegelbyggnaden är välbevarad med en tidstypisk arkitektur.

Hitta hit

Uppdaterad