Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Årskurser
F–9
Antal elever
1 060
Organisationsform
Kommunal

Inriktning

Vi har cirka 140 anställda på skolan. Vi lyckas på många sätt bra med att erbjuda ditt barn en skola som är för alla och att vara den bästa skolan för varje elev där kunskapsresultaten hos eleverna är långvarigt goda.

Vi har fotbollsprofilklasser i årskurs 7–9 och kan stolt titulera oss som flerfaldiga guldmedaljörer i såväl DM som SM under 18 år.

Från förskoleklass till och med årskurs 9

Vi lägger stor vikt vid en likvärdig utbildning av hög kvalitet för alla våra elever. Vi tycker det är viktigt med trygghet och studiero och en god elevsamverkan.

Våra elevråd är en viktig del i att följa upp undervisningskvaliteten och elevråden arbetar tillsammans med skolledare för trygghet och studiero i skolan.

Skolans lärare har stort engagemang för undervisning och alla har tid avsatt för ämneskonferenser, samplanering och pedagogiska seminarier. Lärare och skolledare följer upp ditt barns mående och kunskapsutveckling löpande.

Vårt elevhälsoteam leds av rektor och en biträdande rektor som har överblicken för hela skolans elevhälsoarbete. Elevhälsoteamet består av speciallärare, specialpedagoger, lärare med specialläraruppdrag, skolsjuksköterskor, psykolog, kurator och studie- och yrkesvägledare.

Lärmiljö

Skolan har flera byggnader och den äldsta är från slutet av 40-talet.

Vi har tillgång till ämnessalar i hemkunskap, naturvetenskaplig laboration, slöjd, musik, bild och idrott. Intill Ljushallen finns skolans bibliotek där vår bibliotekarie möter ditt barn för att bjuda in till läslust.

Våra innemiljöer bjuder in till lärande och utveckling. Våra klassrum har standardutrustningar som gör det möjligt för ditt barn att känna sig väl förberedd på lektionsinnehåll utifrån sina förutsättningar.

Utemiljö

Skolan ligger mitt i det gröna Aspudden med närhet till naturområden att röra sig i. Vår utemiljö är bjuder in ditt barn till goda lärmiljöer och daglig rörelse med hjälp av flera multiarenor, pingisbord och klätterställningar.

Ditt barn kan låna rastmaterial i våra rastbodar för att stimulera till gemenskap och trygghet med ledning av vuxna på skolan.

I närheten av skolan finns även en idrottsplats och historiska marker vid Nobels gamla byggnader i Vinterviken.

Måltider

I våra två matsalar Aspurangen och ”Smått och gott” serveras ditt barn mat som lagas i vårt eget kök.

Varje dag kan elever och personal välja mellan två rätter och ta del av ett stort salladsbord.

Vi uppfyller kraven för andelen ekologiska livsmedel och erbjuder alltid alla matgäster ett vegetariskt alternativ.

Varje år genomförs en mätning av matsvinn för att öka elevernas medvetenhet om klimatpåverkan.

Fritids

Fritidshemmet samverkar i årskurs 1–3 under skoltid och är lokalintegrerad i skolan med en avdelning per årskurs.

Vi arbetar aktivt med att erbjuda ett balanserat utbud av både styrda aktiviteter, fria val och vila.

Ditt barn deltar i fritidsråd och andelen elever som anser sig få vara med och bestämma aktiviteter är hög.

Våra pedagoger följer skolans övergripande systematiska kompetensutvecklingsplan och elevhälsoarbete för alla elevers utveckling och lärande.

Bilder

Övrigt

Bra att veta

Vi vill ge alla elever lika möjlighet till goda studieresultat och erbjuder därför studiestödstid efter skoltid.

Vi erbjuder lovskola under höstlov, påsklov och sommarlov för elever i årskurs 6–9, som av olika orsaker behöver träna mer i något ämne,

Skolan uppmärksammar temadagar, som till exempel FN-dagen, Nobeldagen, Lucia och Förintelsens minnesdag. Vid dessa tillfällen har vi ofta storsamlingar i vår fina ljushall med framträdanden av olika personer.

Vi firar tillsammans med våra elever i årskurs 9 att de slutfört sin grundskoleutbildning med en sommarfest där god mat och stämning är i topp.

Vi har kamerabevakning på skolan som komplement till arbetet med att skapa trygg skolmiljö.

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Aspuddens skola

Lärarna är bra, speciellt när de peppar.

Elev

Kontakt

Hitta hit

Uppdaterad