Aspuddens skola, F–9

Blommensbergsvägen 166

Kontakt Visa på karta Visa alla bilder

På Aspuddens skola arbetar elevråden tillsammans med skolledningen. Ditt barn får vara med och diskutera trygghet, studiero och sin undervisning.

Klicka på Mina favoriter för att jämföra dina sparade verksamheter.

Mina favoriter (0)

Visa alla

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Årskurser
F–9
Antal elever
1 060
Organisationsform
Kommunal

Från förskoleklass till och med årskurs 9

På Aspuddens skola lägger vi stor vikt vid en likvärdig utbildning av hög kvalitet. Med elevsamverkan i våra elevråd följer vi upp undervisningens kvalitet, tryggheten och att det är god studiero.

Vi lyckas på många sätt bra med att erbjuda ditt barn en skola som är för alla med målsättningen att vara den bästa skolan för varje elev. Kunskapsresultaten hos eleverna ska förbli långvarigt goda.

Skolans lärare har stort engagemang för undervisning med tid avsatt för ämneskonferenser, samplanering och pedagogiska seminarier. Lärare och skolledare följer upp löpande upp ditt barns mående och kunskapsutveckling.

Fotbollsprofil

Aspuddens skola har profil fotboll med särskilda klasser i årskurs 7–9. Ansökan till fotbollsprofil görs under perioden för att söka skola. I samband med ansökan gör ditt barn ett färdighetsprov.

Förskoleklass

Förskoleklasserna på Aspuddens skola vill väcka ditt barns nyfikenhet och skapa en smidig övergång till skolan. Verksamheten finns i en egen byggnad vid skolan och det finns en gård i direkt anslutning till byggnaden. Barnen är utomhus en stor del av dagen på gården och har utflykter i omgivningarna.

Se filmen om förskoleklassens verksamhet och lokaler.

Förskoleklassen Galaxen

Elevhälsan

Elevhälsan leds av rektor och en biträdande rektor med överblick för hela skolans elevhälsoarbete. Elevhälsoteamet består av

 • speciallärare
 • specialpedagoger
 • lärare med specialläraruppdrag
 • skolsköterskor
 • psykolog
 • kurator
 • studie- och yrkesvägledare.

”Tillsammans och med glädje för alla elevers utveckling och lärande.”

Aspuddens skola, anpassad grundskola

På skolan finns också elever inom anpassad grundskola.

Aspuddens skola, anpassad grundskola 1–9

Lärmiljö

Skolan har flera byggnader och den äldsta är från slutet av 1940-talet.

Här finns ämnessalar i

 • hemkunskap
 • naturvetenskaplig laboration
 • slöjd
 • musik
 • bild
 • idrott.

Intill Ljushallen finns skolbiblioteket. Skolbibliotekarien möter ditt barn för att bjuda in till läslust.

Våra innemiljöer bjuder in till lärande och utveckling. Våra klassrum har standardutrustningar som gör det möjligt för ditt barn att känna sig väl förberedd på lektionsinnehåll utifrån sina förutsättningar.

Utemiljö

Skolan ligger mitt i det gröna Aspudden med närhet till naturområden att röra sig i. Vår utemiljö är bjuder in ditt barn till goda lärmiljöer och daglig rörelse med hjälp av flera multiarenor, pingisbord och klätterställningar.

Ditt barn kan låna rastmaterial i våra rastbodar för att stimulera till gemenskap och trygghet med ledning av vuxna på skolan.

I närheten av skolan finns även en idrottsplats och historiska marker vid Nobels gamla byggnader i Vinterviken.

Måltider

I våra två matsalar Aspurangen och Smått och gott serveras ditt barn mat som lagas i vårt eget kök.

Varje dag kan elever och personal välja mellan två rätter och ta del av ett stort salladsbord.

Vi uppfyller kraven för andelen ekologiska livsmedel och erbjuder alltid alla matgäster ett vegetariskt alternativ.

Varje år genomförs en mätning av matsvinn för att öka elevernas medvetenhet om klimatpåverkan.

Fritids

Fritidshemmet samverkar i årskurs 1–3 under skoltid och är lokalintegrerad i skolan med en avdelning per årskurs.

Vi arbetar aktivt med att erbjuda ett balanserat utbud av både styrda aktiviteter, fria val och vila.

Ditt barn deltar i fritidsråd och andelen elever som anser sig få vara med och bestämma aktiviteter är hög.

Våra pedagoger följer skolans övergripande systematiska kompetensutvecklingsplan och elevhälsoarbete för alla elevers utveckling och lärande.

Bilder

Skolbyggnad
Multiarenan på skolgården används flitigt av elever i alla åldrar. Aspurangen är vår matsal.
Skulpturpark vid Lilla skolan

Övrigt

Bra att veta

Vi vill ge alla elever lika möjlighet till goda studieresultat och erbjuder därför studiestödstid efter skoltid.

Vi erbjuder lovskola under höstlov, påsklov och sommarlov för elever i årskurs 6–9, som av olika orsaker behöver träna mer i något ämne,

Skolan uppmärksammar temadagar, som till exempel FN-dagen, Nobeldagen, Lucia och Förintelsens minnesdag. Vid dessa tillfällen har vi ofta storsamlingar i vår fina ljushall med framträdanden av olika personer.

Vi firar tillsammans med våra elever i årskurs 9 att de slutfört sin grundskoleutbildning med en sommarfest där god mat och stämning är i topp.

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Aspuddens skola

Lärarna är bra, speciellt när de peppar.

Elev

Kontakt

Hitta hit

Uppdaterad