Backluraskolan, F–6

Brunklövergränd 12

Kontakt Visa på karta Visa alla bilder

Hos oss finns nyfikna elever, kompetent personal samt ett stort engagemang för att utveckla undervisningen. Backluraskolan – en skola där kunskap och välmående förenas!

Klicka på Mina favoriter för att jämföra dina sparade verksamheter.

Mina favoriter (0)

Visa alla

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Årskurser
F–6
Antal elever
430
Organisationsform
Kommunal

Från förskoleklass till och med årskurs 6

Backluraskolan leds av rektor, två biträdande rektorer och en administrativ chef. I årskurs 1–3 har vi tre klasser i varje årskurs, i årskurs 4–6 har vi två klasser i varje årskurs.

Vi har en välfungerande elevhälsa och en god samverkan mellan skolans olika verksamheter. I en miljö där vi tillsammans tar ansvar skapar vi också en trygg miljö för våra elever, en trygghet som ger en god grund för inlärning.

Vår målsättning är att ditt barn ska lämna skolan med goda kunskaper och en stor tilltro till sig själv och sin egen förmåga.

På Backlura arbetar vi för att motverka diskriminering och kränkande behandling. Alla ska behandlas med respekt och känna sig trygga på vår skola. Detta genom att lära sig uttrycka tankar och känslor och skapa förståelse för andras upplevelser. Vi arbetar för att tillsammans komma överens om lösningar och att tänka på det gemensamma bästa.

Backluraskolan deltar sedan tre år tillbaka i ett samarbete med Synligt lärande/Challenging Learning. Vi arbetar systematiskt med att synliggöra lärandet för eleverna genom formativ återkoppling.

Skolan deltar också i stadens satsning "Spring i benen" och jobbar aktivt med att skapa möjligheter för ökad rörelse hos eleverna. Vi erbjuder ditt barn styrda rastaktiviteter som leds av pedagoger eller några av våra elever som är utbildade Trivselledare.

Lärmiljö

Klassrum

Våra klassrum är anpassade utifrån elevernas behov och där finns bildstöd, möjlighet till avskärmning samt angränsade grupprum.

Skolbibliotek

Vårt skolbibliotek erbjuder eleverna en inspirerande och mysig läsmiljö samt ett stort utbud och variation av böcker.

Digital utrustning

Alla elever och alla pedagoger har en egen iPad. I varje klassrum finns digital utrustning.

Utemiljö

Vi har tillgång till flera inspirerande skolgårdar som inbjuder till lek och rörelse. Där finns

 • multisportarena
 • klätterställningar
 • gungor
 • käpphästhage
 • gagarink
 • bandyplan
 • pingisbord
 • växthus
 • sociala hängytor
 • basketkorgar.

I anslutning till skolgården finns flera grönområden och skog. Vi har gångavstånd till parkleken Gulsippan.

Backluraskolan ligger centralt i norra Hässelby villastad.

Måltider

 • Mellanmål
 • Salladsbuffé
 • Eget tillagningskök
 • En soppa serveras varje dag
 • Matråd – för ökad delaktighet
 • Frukost erbjuds under morgonomsorg
 • Klimatanpassad mat med flera vegetariska alternativ
 • Pedagogisk lunch för vår personal som äter med eleverna.

Fritids

I vår fritidsverksamhet står den sociala samverkan i fokus. Undervisningen i fritidshemmet tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter.

Fritidshemmen är organiserade årskursvis där varje årskurs F–3 bildar ett fritidshem.

Elever i årskurs 4–6 kan delta i en öppen Klubben-verksamhet, där olika aktiviteter erbjuds utifrån elevernas intressen.

Bilder

Skolbyggnad

Övrigt

Bra att veta

Vi erbjuder läxhjälp i samtliga årskurser och möjlighet till lovskola för elever i årskurs 4–6.

Vi har återkommande traditioner för att skapa vi-känsla

 • miljövecka
 • nobelfirande
 • barnboksvecka
 • utklädningsdagar
 • uppstartsdagar med värdegrundsarbete.

Skolans trygghetsteam arbetar aktivt med främjande, förebyggande och åtgärdande trygghetsarbete.

Skolan har en digital utvecklingsgrupp med uppdrag att kompetensutveckla personal och planera för skolans framtida digitala satsningar.

På Backluraskolan har vi flera forum för samråd och inflytande:

 • klassråd
 • elevråd
 • fritidsråd
 • biblioteksråd
 • föräldrasamråd.

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Backluraskolan

Det märks att personalen har kul på jobbet och framförallt kul med varandra och detta smittas verkligen av på barnen och därmed oss föräldrar

Vårdnadshavare

Kontakt

Hitta hit


Tillgänglighet

 • Ledarhund och assistanshund välkommen
 • Toalett med plats för eldriven rullstol
 • Bemannad reception
 • Entré och entréhall för rullstolsburen
 • Hörselteknisk utrustning
 • Kontrastmarkering
 • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
 • Tillgänglig hiss
 • Tydlig skyltning

Om ikoner för tillgänglighet

Uppdaterad

Uppdaterad