Björnbodaskolan, F–3

Skogsnävegränd 3

Björnbodaskolan är en F-3 skola med cirka 400 elever och 70 medarbetare. Björnbodaskolan ligger i Vinsta och omges av fina grönområden samt med goda kommunikationer. Den stora skolgården har nyligen rustats upp och inbjuder till lek och rörelse.

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Årskurser
F–3
Antal elever
400
Organisationsform
Kommunal
Webbplats
https://bjornbodaskolan.stockholm.se/

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Björnbodaskolan bildar tillsammans med Sörgårdsskolan en skolenhet med över 600 elever.

Skolan är organiserad i årskursvisa arbetslag, en liten undervisningsgrupp för elever i behov av särskilt stöd, fritidshem, administrativ grupp, elevhälsoteam samt ledningsgrupp.

Skolenhetens ledningsgrupp består av rektor, två biträdande rektorer för Björnbodaskolan, en biträdande rektor för Sörgårdsskolan och en administrativ chef. I arbetslagen arbetar lärare, fritidspedagog, barnskötare, resurspedagog/elevassistent och leds av en arbetslagsledare.

I administrativa gruppen ingår kökspersonal, vaktmästare, IT-samordnare och skolsekreterare. Gruppen leds av administrativ chef. I elevhälsoteamet arbetar skolsköterska, skolkurator, specialpedagog, SVA-lärare och skolpsykolog. Elevhälsoteamet leds av rektor.

Båda skolorna har goda resultat där inkludering, formativ undervisning och digitalisering är prioriterade områden.

Måltider

Varje skoldag serveras skolans elever skollunch som lagas i Björnbodaskolans tillagningskök. Skolmåltiderna regleras av lagar och förordningar som skollagen, livsmedelslagstiftningen och arbetsmiljölagstiftningen. Alla skolans verksamheter har ett pedagogiskt syfte och detta gäller även skolmåltiderna. Tillsammans med skolans undervisning ska skolmåltiderna grundlägga och främja goda matvanor, som är hållbara på sikt för både hälsa och miljö.

Hitta hit

Uppdaterad