Blackebergsskolan, F–6

Björnsonsgatan 132

Visa på karta

Blackebergsskolan ligger i ett naturskönt område i Bromma med närhet till kommunikationer. Skolan har cirka 460 elever i årskurs F-6. Vi har relativt små klasser och hög personaltäthet. Trygghet, ansvar, glädje, kunskap - tillsammans är våra ledord.

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Bromma
Årskurser
F–6
Antal elever
460
Organisationsform
Kommunal
Webbplats
https://blackebergsskolan.stockholm.se/

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Bemannad reception Bemannad reception
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

På Blackebergsskolan arbetar vi målinriktat med att ständigt förbättra vår verksamhet med fokus på det pedagogiska arbetet i klassrummet samt fritidshemmens utveckling. Vi deltar i såväl större som mindre forskningsbaserade projekt och har ett nära samarbete i arbetslagen.

Förskoleklass - en bra start på skoltiden

Förskoleklassernas verksamhet hos oss skapar en smidig övergång mellan förskolan och skolan. Vår verksamhet anpassas efter barnens behov och förutsättningar, så att individen ges möjlighet att utveckla kunskaper och sociala förmågor - allt enligt Lgr11.

Den skolförberedande verksamheten pågår mellan 8.15 och 13.00 inklusive lunch, därefter övergår verksamheten till fritidshemmet Rävlyan.

Lågstadiet

I årskurs 1–3 samarbetar klasslärarna över klassgränserna med planering och genomförande av undervisningen. Lärarna samarbetar även med fritidshemspersonalen under skoltid, detta för att öka vuxentätheten och skapa förutsättningar att exempelvis kunna dela klassen eller vara flera vuxna i klassrummet.

Vi arbetar utifrån medvetenheten om att språket och förmågan att tala, läsa och skriva är förutsättningen för att kunna tillgodogöra sig kunskap och utvecklas. Våra elever uppmuntras på olika sätt att använda språk i olika former. Vi följer kontinuerligt upp varje elevs kunskapsutveckling och dokumenterar den för att säkerställa att alla går framåt i sin utveckling.

Mellanstadiet

Lärarna i dessa årskurser ingår, precis som i de lägre årskurserna i samma arbetslag. Det möjliggör ett samarbete över årskursgränserna och mellan klasser.

I årskurs 4-6 tar eleverna nästa steg i sitt lärande och sin utveckling. Kraven höjs, samtidigt som det centrala innehållet fortsätter att löpa som en röd tråd, från årskurs 1 till årskurs 6. Även i mellanstadiet har lärare och fritids ett nära samarbete.

Fritidshem

Blackebergsskolans fritidshem arbetar aktivt med klassamverkan då pedagoger följer barnen under hela dagen. Elevernas individuella behov ska bli tillgodosedda och eleverna ska få prova på olika aktiviteter som stärker deras allsidiga personlighetsutveckling. Vår miljö och verksamhetsinnehåll ska leda till att varje individ känner sig självständiga och trygga.

I fritidsverksamheten ges möjlighet att genom olika uttrycksformer arbeta med musik, dans, bild och form. I verksamheten ska eleverna få möjligheter att pröva, utforska tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Det bidrar till att vi får en helhetssyn av barnen i grupp och barnet som individ.

Måltider

På Blackebergsskolan tillagar vår duktiga och erfarna måltidspersonal mat till skolans elever. Eleverna serveras dagens lunch, ett vegetariskt alternativ, soppa samt specialkost till de som behöver det. Vi serverar även mellanmål.

Vårt mål är att alla elever på skolan ska få i sig de näringsämnen de behöver samt gå från matsalen mätta och belåtna. Vi vill också att de ska få en avslappnande stund i matsalen, ett avbrott från den övriga tiden i skolan.

Hitta hit

Uppdaterad