Djurgårdsskolan, F–3

Sollidsbacken 10

Visa på karta

Vi har årskurserna F, 1, 2 och 3 på skolan. I F-klassen arbetar en förskollärare tillsammans med en grundskollärare. Klasserna är åldershomogena men vi arbetar medvetet för att hitta de goda tillfällena när det är berikande att blanda åldrar.

Klicka på Mina favoriter för att jämföra dina sparade verksamheter.

Mina favoriter (0)

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Östermalm, Norra innerstaden
Årskurser
F–3
Antal elever
94
Organisationsform
Fristående
Webbplats
https://www.djurgardsskolan.se/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Välkommen till den lilla skolan som skapar den stora tryggheten.

En vanlig dag i årskurs F–3 på Djurgårdsskolan börjar klockan 08.30 och slutar klockan 14.00. På Djurgårdsskolan har eleverna en utökad timplan. Det innebär att en elev som har gått klart sina fyra år på Djurgårdsskolan har fått betydligt mer undervisningstimmar än vad en elev vanligtvis får.

Fritids är integrerat i skolans verksamhet. Fritidspedagogerna ansvarar för vissa ämnen under skoldagen som bild, idrott, slöjd och livskunskap.

Sedan hösten 2016 arbetar vi med Singaporemodellen i vår matematikundervisning. Singaporemodellen är en internationell framgångsrik modell för matematikundervisning som har sin utgångspunkt i modern forskning kring inlärning och problemlösning.

Några gånger per termin bryts det ”vanliga arbetet” för gemensamma teman. Temat slutar ibland i en redovisning som föräldrarna bjuds in till.

I klassrummen råder arbetsro och ett behagligt lugn. Barnen känner sig trygga i den hemtrevliga skolan.

Fritidsverksamheten är en blandning av fri lek, eget skapande och vuxenledda pedagogiska aktiviteter. Fritids ansvarar för att ge barnen en meningsfull fritid och ska vara ett komplement till skolan och hemmen.

Djurgårdsskolans fantastiska skolgård med träd och buskar ger barnen många möjligheter till fri lek ute. Fritids ordnar ofta eftermiddagar ute i Djurgårdsskolans vackra omgivningar.

Utöver ordinarie fritidsverksamhet erbjuder Djurgårdsskolan andra aktiviteter som exempelvis teater, dans, engelska, piano, gitarr eller kör.

Måltider

Skolmaten är en viktig del av barnens skoldag. Maten ska vara välsmakande, näringsrik och inbjudande. Skolan har egen kock som lagar maten och bakar bröd. Så långt det är möjligt handlar vi närproducerad och ekologisk mat.

Övrigt

En elev som har gått sina fyra år hos oss har goda kunskaper i alla ämnen och kommer att vara väl förberedda för mellanstadiet på en större skola.

På Djurgårdsskolan arbetar vi hårt för att forma individer. Vi uppmuntrar barnen att ta eget ansvar och våga dela med sig av sina egna tankar och idéer. Värdegrundsarbetet har format eleverna till att stå upp för sig själva men också för varandra.

Hitta hit

Uppdaterad