Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Kungsholmen
Årskurser
F–6
Antal elever
536
Organisationsform
Kommunal

Från förskoleklass till och med årskurs 6

Årskurs F–3

I varje klass finns det en klasslärare som ansvarar för undervisningen.

På eftermiddagen erbjuds ditt barn aktiviteter på fritidshem. De leds av fritidspedagog/lärare mot fritidshem och barnskötare.

I ämnen som idrott, musik och slöjd undervisas eleverna av legitimerade och behöriga lärare.

För att säkerställa en god och likvärdig skolgång samarbetar lärarna kring olika arbetsområden och arbetssätt.

Digitala verktyg används som ett naturligt inslag i undervisningen.

Årskurs 4–6

Varje klass har en mentor. Lärarna arbetar ämnesvis.

Efter skolan erbjuds ditt barn Klubben, där det arbetar en fritidspedagog/lärare mot fritidshem, barnskötare, fritidsledare och resurspedagoger.

I ämnen som idrott, musik och slöjd undervisas eleverna av legitimerade och behöriga lärare.

På mellanstadiet arbetar vi mycket med att träna på eget ansvar.

I undervisningen används digitala verktyg som ett naturligt inslag.

Ett livslångt lärande

Vi är en skola att växa i för såväl elever som personal. Vår grundsyn är ett livslångt lärande – en ständigt pågående process – där alla lär av varandra.

Ditt barn ska känna sig tryggt i skolan och respektfullt bemött. Alla elever ska känna att de är en tillgång på skolan.

Vårt gemensamma förhållningssätt genomsyrar vår verksamhet

 • Lust och nyfikenhet inför fortsatt lärande.
 • Ett lärande som fungerar för alla.
 • Inflytande och delaktighet.
 • Alla elever är våra elever.

Lärmiljö

Vi jobbar aktivt för att utveckla skolans lärmiljöer. Elevhälsoteamet är regelbundet ute och observerar miljön som eleverna vistas i.

För att alla elever ska ha goda möjligheter att lära, anpassar vi både undervisningen och lärmiljön.

I förskoleklass till årskurs 3 tillhör ditt barn ett hemvist. Skola och fritids samverkar i samma lokaler. Årskurserna 4–6 arbetar i sitt hemklassrum.

Utemiljö

Rastgruppen på Eiraskolan jobbar aktivt för att skapa en kreativ och varierad rast för alla elever.  

På Eiraskolan arbetar vi tillsammans med organisationen Trivselledare. Elever på skolan utbildas till trivselledare som sedan bidrar till bättre sammanhållning och tryggare skolmiljö genom organiserad verksamhet på rasterna.

På Eiraskolans skolgård finns

 • multiarena
 • klätterställning
 • rastbod
 • rutschkana
 • bandyyta
 • basketplan
 • pingisbord
 • övriga lekytor
 • rastvärdar
 • lärarledda aktiviteter.

Måltider

Mat för alla smaker

Varje dag serveras det två rätter, vegetarisk rätt och dagens rätt. Måltiderna tillagas i skolans eget kök och serveras i skolrestaurangen från klockan 10.30.

Till alla måltider serveras salladsbuffé, hårt bröd, bordsmargarin, mjölk, vatten och kolsyrat vatten.

Mellanmål

Serveras i matsalen varje dag mellan klockan 13.00 och 15.00.
Under en vecka får eleverna ta del av mjukt bröd, olika pålägg, mjölk och vatten, frukt samt fil och flingor eller müsli.

Fritids

Vårt fritidshem erbjuder ditt barn en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid. Under läsåret får eleverna arbeta och träna periodvis i de olika förmågorna samarbete, ansvar, självtillit och kommunikation.

Fritidspersonalen samarbetar nära klassläraren och följer eleverna under hela dagen.

Klubben är en öppen på eftermiddagar för årskurs 4–6. Här kan eleverna

 • spela pingis, schack, biljard och brädspel
 • pyssla
 • skapa med lera och målarfärger
 • spela teater och uppträda
 • sticka och sy.

Bilder

Illustration

Övrigt

Bra att veta

Eiraskolan ligger på nedre Kungsholmen, nära parker och bad. Skolan är ritad på 1950-talet av arkitekten Paul Hedqvist.

Vår nyrenoverade matsal har smyckats med den fantasieggande faunan och floran ”Trygga räkan” av konstnären Anna Zacharoff.

 • Skola och fritids arbetar integrerat med arbetslag i varje årskurs.
 • Skolan är organiserad i arbetslag där arbetslagsledarna tillsammans med två utvecklingsansvariga för fritids, två specialpedagoger och skolledning bildar en ledningsgrupp.
 • Ledningsgruppen har ett särskilt ansvar för den pedagogiska utvecklingen, implementeringen av beslut och överenskommelser samt följa upp vårt planerade arbete.
 • Elevhälsoteam består av skolledning, skolsköterska, kurator, psykolog och specialpedagoger.
 • Under 2020 har skolans tillagningskök och matsal fått nya ljusa, fräscha lokaler.

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Eiraskolan

Vi är trygga på skolan och vet vart vi ska vända oss om vi behöver stöd. Vi har bra lärare som är bra på att undervisa.

Elever i årskurs 5

Kontakt

Hitta hit

Uppdaterad