Enbacksskolan, F–9

Uppingegränd 27–33

Kontakt Visa på karta Visa alla bilder

På Enbacksskolan sätts ditt barns kunskapsutveckling i fokus. Ditt barn får en god struktur med ett språkutvecklande arbetssätt, visuellt stöd, tydliggörande pedagogik och digitalt stöd vilket gynnar inlärningen.Klicka på Mina favoriter för att jämföra dina sparade verksamheter.

Mina favoriter (0)

Visa alla

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Järva
Årskurser
F–9
Antal elever
400
Organisationsform
Kommunal

Från förskoleklass till och med årskurs 9

Förskoleklassen fungerar som en bro mellan förskolan och skolan. Ditt barn introduceras i skolmiljön med fokus på lustfyllt lärande och språkutveckling.

Från förskoleklass till och med årskurs 6 har skolan ett trelärarsystem och i årskurserna 7–9 finns två lärare i kärnämnena. Flerlärarsystemet ger flexibilitet i hur undervisningen organiseras under lektionerna.

Den välstrukturerade samverkan inom skolan omfattar även fritidshemmet och elevhälsoteamet. Det ger goda förutsättningar till ledning och stimulans samt stöd för eleverna.

Skolan är välförsedd digitalt med iPads, 3D-skrivare, digitala läromedel och rikligt med annat pedagogiskt material.

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt genomsyrar skolans alla ämnen. Lärarna varierar mellan klassrumsarbete, grupputvecklande övningar, ett rikt friluftsliv och olika studiebesök. Vi tror att alla elever kan lyckas!

Elevernas kunskapsutveckling och måluppfyllelse är i fokus. Under många år har niornas meritvärde överstigit rikssnittet och på senare år också snittet i Stockholm.

På skolan finns en mycket engagerad personalstyrka, som kännetecknas av tydlighet, flexibilitet, samarbetsförmåga och höga förväntningar. Tillsammans når vi våra mål. Goda relationer mellan elever, föräldrar och skolan är grunden till att lyckas.

Vår vision är att vara en lysande stjärna på Stockholms skolhimmel!

Lärmiljö

Mitt i Enbacksskolan ligger Mediateket, vår samlingssal, som till vardags fungerar som ett välsorterat skolbibliotek.

I vissa lokaler finns ljuddämpande tak, väggar och möbler. Det finns hörhjälpmedel, AI-robot och anpassning för synskadade.

Skolan arbetar för att erbjuda en god struktur, vilket gynnar alla elevers inlärning bland annat med ett språkutvecklande arbetssätt, visuellt stöd, tydliggörande pedagogik och digitalt stöd. Elevhälsan arbetar främst främjande och förebyggande.

Utemiljö

Skolgården är omgärdad av mycket grönska och gränsar till ett område med skog.

Inom skolområdet finns klätterställning, parkour, gunga och bollplaner.

På promenadavstånd finns Spånga kyrka, Spånga IP och Spånga by med djurliv och möjlighet till lärande aktiviteter.

Skolan har en organiserad rastverksamhet och fritidshemmet använder skolgården varje dag till elevaktiviteter. Skolgården är tillgänglighetsanpassad.

Måltider

Skolan har ett helt ombyggt kök sedan hösten 2021 där vi tillagar och serverar god och näringsriktig mat. Det finns alltid ett vegetariskt alternativ och dagens soppa. Två dagar i veckan är serveringen helt vegetarisk. Frukost och mellanmål serveras dagligen.

På skolan använder vi ekologiska livsmedel i så hög grad som möjligt. Vi arbetar för minskat matavfall. Köksavfallet återanvänds till värme av Stockholm Vatten och Avfall.

Fritids

På Enbacksskolans fritidshem erbjuder vi ditt barn meningsfulla aktiviteter. Fritidslärarna planerar teman utifrån läroplanen och kompletterar skolan såväl tids- som innehållsmässigt. Eleverna är delaktiga i planeringen.

Lärandet på fritids är lekfullt och praktiskt. Det sociala samspelet är en viktig komponent.

Fritidshemmet är öppet för eleverna i årskurs F–3. För de äldre eleverna i årskurs 4–6 finns en öppen fritidsverksamhet på Klubben. Fritidshemmet och Klubben samverkar med varandra.

Bilder

Övrigt

Bra att veta

Utmärkelser

  • Årets lärare 2014 och 2019.
  • Pennsvärdet 2019.
  • Skolbibliotekarien gavs Ingvar Lundbergspriset 2020.
  • SIQ:s Innovationspris för SO-verkstan 2020.
  • Skolbibliotek i världsklass 2020.
  • Årets rektor 2020.
  • Svenska Akademiens svensklärarpris 2021.

Skolan sänder skolradio regelbundet på Sound Cloud. Skolan och rektor har konton på Instagram.

@enbacksskolan

@hos rektor

Vi har temadagar: Hälsodag, Nobel och Fred- och kulturdag. Friluftsverksamheten har isfiske, vandring, skidresa, paddling och skärgårdsliv. PULS-träning ordnas varje vecka.

Vår läxhjälp Studiero och erbjuds eleverna en gång per vecka. Modersmålsundervisning ges utanför skoltiden.

Skolans elevhälsoteam består av rektor, biträdande rektor, specialpedagoger, skolsköterska, skolpsykolog och skolkurator.

Studie- och yrkesvägledning (SYV) ingår under hela skoltiden.

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Enbacksskolan

En skola där lärarna ger eleverna möjligheten till att lyckas att uppnå det man vill uppnå

Elev

Hitta hit

Uppdaterad