Engelbrektsskolan, F–9

Valhallavägen 76

Kontakt Visa på karta

Hos oss är det viktigt att organisera verksamheten för ditt barns bästa. I hemvist samverkar skola och fritidshem. Från årskurs 4 kan ditt barn välja profil utifrån sitt intresse.Klicka på Mina favoriter för att jämföra dina sparade verksamheter.

Mina favoriter (0)

Visa alla

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Norra innerstaden
Årskurser
F–9
Antal elever
1 050
Organisationsform
Kommunal

Från förskoleklass till och med årskurs 9

Klasslärare, mentorer och ämneslärare har sina arbetsplatser i nära anslutning till elevernas klassrum.

Från årskurs 4 väljer ditt barn en profil eller inriktning att fördjupa sig i. Vi erbjuder profil i

 • fotboll
 • pop och rock.

Profiler med färdighetsprov

Från årskurs 7 kan ditt barn söka en spetsutbildning i matematik.

Antagning till spetsutbildning i matematik

Förskoleklass till årskurs 3

Eleverna är fördelade på hemvister. I en hemvist samverkar skola och fritidsverksamhet i en samlad skoldag. Det ger personalen kunskap om ditt barns utveckling och välbefinnande, så att hen kan utvecklas i egen takt i en trygg skolmiljö.

Årskurs 4–6

I årskurs 4–6 undervisas ditt barn oftast i samma klassrum, ett hemklassrum. Hemklassrummen är alla på samma våningsplan. Varje klass har två ansvariga lärare, mentorer och undervisas också av ämneslärare.

Årskurs 7–9

I årskurs 7–9 undervisas ditt barn av ämneslärare. Den mesta av undervisningen är i klassrum som ligger nära varandra. Viss undervisning sker i salar till med särskild utrustning.

Elevhälsa

Ditt barns välmående är en förutsättning för att lyckas med skolarbetet. I elevhälsan arbetar

 • kurator
 • psykolog
 • skolsköterskor
 • studie- och yrkesvägledare.

Lärmiljö

Förutom klassrum för varje klass finns här undervisningssalar med särskild utrustning för

 • NO
 • teknik
 • bild
 • hemkunskap
 • musik
 • slöjd.

All idrottsundervisning inomhus sker i en fullstor idrottshall.

I alla klassrum finns en interaktiv tavla och ditt barn lånar en Ipad eller bärbar dator under sin studietid.

I alla arbetslag arbetar specialpedagoger för elever i behov av särskilt stöd.

Måltider

I ett tillagningskök lagar vi mat från grunden av färska råvaror av god kvalitet. Menyn är varierad med flera alternativ och en salladsbuffé som lockar till nya smakupplevelser. Det finns alltid en vegetarisk huvudrätt som alternativ.

På Engelbrektsskolan serveras normalt cirka tusen portioner mat varje dag.

Fritids

Alla elever på lågstadiet erbjuds plats i vårt fritidshem. Här får ditt barn en stimulerande och meningsfull fritid.

Vi leker, skapar och utvecklas tillsammans. Eleverna är med och bestämmer om de aktiviteter som planeras och genomförs.

Vi skapar stort utrymme för den spontana leken och anordnar utflykter i närområdet.

Poolhuset har fritidsklubb för elever som går i årskurs 4–6.

Övrigt

Bra att veta

På Engelbrektsskolan arbetar vi utifrån värdegrunden ”Du är bra som du är”. Syftet är att arbeta främjande och konkret med värdegrunden utifrån läroplanen, så att elevernas självkänsla stärks och gemenskapen mellan elever på skolan utvecklas och befästs.

Vårt stora och innehållsrika skolbibliotek ligger mitt i skolan. I katalogen finns cirka 4 000 titlar. Här lånar eleverna böcker, läser eller studerar. Vår skolbibliotekarie kan bland annat hjälpa ditt barn med boktips.

Vi har schemalagd läxhjälp varje vecka och vi erbjuder lovskola på alla lov.

Ditt barn har möjlighet att vara med och påverka skolan genom ett elevråd på låg- och mellanstadiet. På högstadiet har vi en elevkår. Dessutom är skolans föräldraförening öppen för alla som har barn i skolan.

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Engelbrektsskolan

Kontakt

Hitta hit

Uppdaterad