Entréskolan, 4–9

Lövholmsvägen 61

Visa på karta

Entréskolan är en estetisk grundskola med ett aktivt lärande för årskurs 4-9. Hit söker du som är intresserad av dans, teater, musik, bild och slöjd. Skolan ligger fint belägen vid sjön Trekanten.Klicka på Mina favoriter för att jämföra dina sparade verksamheter.

Mina favoriter (0)

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Årskurser
4–9
Antal elever
230
Organisationsform
Fristående
Webbplats
https://www.entreskolan.se/

Tillgänglighet

 • Toalett med plats för eldriven rullstol
 • Entré och entréhall för rullstolsburen
 • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning

Våra estetiska profiler är indelade i uttrycksformer såsom

 • dans
 • teater
 • musik
 • bild
 • slöjd.

Varje år utmynnar uttrycksformerna i en stor gemensam föreställning.

Entréskolans pedagogiska idé grundar sig på ett lösningsfokuserat och entreprenöriellt förhållningssätt där vår elevsyn samt syn på kunskap och lärande är grunden för vår undervisning.

Vår pedagogiska idé utgår från tre antaganden:

 • Aktivt Lärande
 • Samarbete
 • Estetiska uttrycksformer

Aktivt lärande

På Entréskolan ser vi på lärande som en aktiv process där eleven är aktiv och skapande i sitt eget lärande och kunskap är en helhet som inte naturligt kan delas in i skilda ämnen. Därför samplanerar våra lärare arbetsområdena för att hitta så många beröringspunkter som möjligt mellan olika ämnen. Som elev förväntas man ta ansvar för sitt lärande samtidigt som våra lärare utmanar eleverna att utveckla sina drivkrafter, egna idéer och problemlösningsförmåga.

Samarbete

Det är i samspelet och samtalet med andra som vi förvandlar information till kunskap och utvecklar vårt lärande. På Entréskolan förväntas därför eleverna att samarbeta med sina klasskamrater för att tillsammans utveckla sitt lärande.

Estetiska uttrycksformer

De estetiska uttrycksformerna är en viktig del i undervisningen på Entréskolan då dessa ämnen ger eleverna möjlighet att uttrycka sig på olika sätt samtidigt som det ökar elevernas självförtroende och samarbetsförmåga samt skapar en lust till lärande vilket ökar måluppfyllelsen i alla ämnen.

Övrigt

Undervisningen sker ämnesintegrerat i olika arbetsområden som planeras tillsammans av alla lärare under ledning av förstelärare och rektor.

Läsåret är uppdelat i arbetsområden som är cirka 8 veckor vardera och utgår från olika temaområden som sammankopplar det centrala innehållet från ämnena i läroplanen.

Strukturen för varje arbetsområde ser likadan ut för att skapa en tydlighet och struktur till arbetet där alla arbetsområden alltid startar med en utgångspunkt och avslutas med en slutprodukt.

Hitta hit

Uppdaterad