Eriksdalsskolan, F–9

Ringvägen 58–66

Välkommen till Eriksdalsskolan! Skolans ledord är kunskap, trygghet och glädje. Det är begrepp som ditt barn möter varje dag i skolans verksamheter. Eriksdalsskolan är en skola för alla.

Visa alla

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Södermalm
Årskurser
F–9
Antal elever
1 090
Organisationsform
Kommunal

Inriktning

Skolan har en lång tradition av att arbeta med bild och form för estetiska lärprocesser i undervisningen som vi är stolta över och fortsatt utvecklar inom hela Eriksdalsskolan då vi tror på kopplingen mellan teori och praktiskt arbete med estetisk undervisning.

Från förskoleklass till och med årskurs 9

Alla våra verksamheter är samlade under ett tak. Hos oss börjar barnen i förskoleklass och kan fortsätta hela sin skolgång till och med årskurs 9.

Vi arbetar för att alla barn ska må bra och utvecklas maximalt utifrån sina förutsättningar.

Vi har en lång tradition av bild- och formgrupper och idag har vi förstärkt tiden för Elevens val för elever i årskurs 4–9 i bild- och formundervisning. Utöver det har vi Elevens val-grupper på mellanstadiet med inriktning digitalt arbete och matematik.

Eriksdalsskolans grundsärskola

På skolan finns också elever inom grundsärskolan.

Eriksdalsskolans grundsärskola, 1–9

Lärmiljö

Vi har fina och funktionella lokaler. Vi ser lärmiljön som ett pedagogiskt verktyg där klassrum och grupprum ger möjlighet för lärande på olika sätt.

Elevhälsan arbetar tvärprofessionellt och vårt uppdrag är att vara hälsofrämjande, förebyggande och att stödja ditt barns utveckling mot målen. Varje stadie har en studio där våra speciallärare arbetar.

Vi har en kunnig och professionell personalgrupp som arbetar efter en gemensam lektionsstruktur.

Utemiljö

Vi har en rymlig och fin skolgård med plats för både lek, rörelse, återhämtning och undervisning. I anslutning till skolgården har vi tillgång till konstgräsplan där spolas is på vintern.

Skolgården är uppdelad i olika zoner med

 • gungor
 • sandlådor
 • basketplan
 • pingisbord
 • små lekstugor
 • klätterställning
 • yta för cykling och lek
 • grupper med sittplatser.

Vår skolgårdspedagog bidrar med strukturerade raster och aktiviteter som gynnar rörelse, trivsel och trygghet.

Måltider

Vi har vårt eget tillagningskök där våra kockar lagar god och varierande lunch och mellanmål. Ditt barn och skolans personal äter tillsammans i skolans två trevliga matsalar. Lunchen ger oss både energi, näring och en paus i skolarbetet.

Vi erbjuder

 • varierande mellanmål
 • stor och varierad salladsbuffé
 • mjölk, hårt bröd, filmjölk och flingor
 • minst 50 procent ekologiska råvaror
 • minst två lunchalternativ där ett alltid är vegetariskt

Fritids

Eleverna på lågstadiet är indelade i tre fantastiska fritidshem

 • Villan
 • Vinden
 • Västermåla.

På mellanstadiet har vi öppen fritidsverksamhet som kallas Pantrarna. Grundsärskolan och CSI har egna fritids.

På fritids är ditt barn delaktig i planering av aktiviteter och vi arbetar för att stödja kunskapsutveckling, social utveckling, fantasi och inte minst kreativitet.

Vi är mycket utomhus, både på vår fina skolgård och i vår närmiljö med Tantolunden och Årstaviken som närmaste granne.

Bilder

Övrigt

Bra att veta

Ditt barn har sin egen digitala enhet redan från förskoleklass till årskurs 9. I vårt Makerspace, som är en digital och skapande verkstad, ökar ditt barns digitala kompetens och utvecklar spännande arbetssätt.

Eriksdalsskolan är hbtqi-certifierad. Hos oss arbetar vi aktivt för allas lika värde och ett normkritiskt förhållningssätt är väl förankrat.

Vårt skolbibliotek har under flera år vunnit priset ”Skolbibliotek i världsklass”. Ditt barn lånar böcker, har bokprat, arbetar med källkritik och inte minst så väcks läslust!

Vi är glada över att vårt arbete med kunskap och trygghet ger fina resultat i Stockholm stads årliga grundskoleenkät. Vi har mycket höga positiva siffror när det gäller trygghet hos eleverna och att vårdnadshavare rekommenderar oss.

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Eriksdalsskolan

På Eriksdalsskolan så lär man sig inte bara den kunskap vi behöver för att vara goda samhällsmedborgare utan även det vi behöver för att vara goda medmänniskor.

Elev, årskurs 9

Kontakt

Hitta hit

Uppdaterad