Fagersjöskolan, F–6

Havsörnsgränd 16

Fagersjöskolan är en liten och trygg grundskola i södra Farsta. Vi har cirka 220 elever från förskoleklass till årskurs 6. Vi är cirka 40 anställda som arbetar här. Vi har stora ljusa lokaler och en fin skolgård.

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Farsta
Årskurser
F–6
Antal elever
220
Organisationsform
Kommunal
Webbplats
https://fagersjoskolan.stockholm.se/

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

På Fagersjöskolan får våra elever en gedigen utbildning i en trygg miljö som rustar dem för framtiden. Vår verksamhet präglas av nyfikenhet, mod och glädje. Våra framgångsfaktorer är kompetenta och engagerade pedagoger, en god elevhälsa och ett värdegrundsarbete som genomsyrar hela skoldagen. Vi tar hand om varandra, trivs tillsammans och är stolta över vår skola.

Vi arbetar utifrån vår värdegrund som utgår ifrån elevens behov och syftar till att skapa den bästa skolan för varje elev varje dag. Verksamheten genomsyras av höga förväntningar på och en stark tro på våra elevers förmågor och vad de kan uppnå. Genom att sikta högt kommer vi långt. Vi skapar en helhetssyn på varje elevs utveckling, både kognitivt och socialt, genom att skola och fritidshem arbetar nära tillsammans. Eleverna möter samma trygga pedagoger under hela dagen.

I förskoleklassen lägger vi grunden för varje elevs framtida lärande. Vi har hög personaltäthet och förskoleklassens lokaler är utformade för att stimulera både barnens sociala och kognitiva utveckling med närhet till lek, socialt samspel, struktur och nyfikenhet till lärande. I förskoleklass arbetar vi med värdegrundsfrågor genom olika aktiviteter som leder till att eleverna både känner sig delaktiga och samtidigt utmanande att våga pröva och lära sig nytt. Vi arbetar med återkommande vardagsrutiner, ett tydligt förhållningssätt och positiv förstärkning. Helheten lägger grunden för trygga barn redo för att börja årskurs 1 och för ett livslångt lärande.

Måltider

På Fagersjöskolan får våra elever äta en god och näringsriktig lunch i en trivsam miljö. En bra lunch är viktig för att ge den energi och näring som barnen behöver för att de ska må bra, utvecklas samt orka koncentrera sig och prestera i skolan.

Övrigt

Fagersjöskolan har ett nära samarbete med kulturskolan, El Sistema. Alla elever på skolan blir erbjudna att spela ett instrument. I dag har vi fem musikpedagoger här varje vecka som spelar fiol, cello, fagott, tvärflöjt och oboe med eleverna. Vi samarbetar även med skärgårdsstiftelsen och naturskyddsföreningen där våra elever får åka ut i skärgården, komma ut i naturen och lära sig mycket inom det naturvetenskapliga området.

Hitta hit

Uppdaterad