Farsta grundskola med Adolf Fredriks musikklasser, F–9

Farstavägen 118

Vi vill vara den bästa skolan för ditt barn. Vi vill skapa de bästa förutsättningar för att nå de allra bästa resultaten. Vi är en inkluderande skola och vill att alla ska lära sig på lika villkor.

Visa alla

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Farsta
Årskurser
F–9
Antal elever
1 020
Organisationsform
Kommunal

Inriktning

Vi har särskilt fokus på undervisning och lärande.

För att söka till skolan finns det två olika ansökningssätt i Söka skola:

 • Farsta grundskola förskoleklass årskurs 9 – sök under period 15 januari- 15 februari. Övrig tid ansöker du via blankett till skolans expedition
 • Adolf Fredriks musikklasser årskurs 4–9 – sök under perioden 15 oktober–15 november. Eleven antas via ett Färdighetsprov i sång och gehör som genomförs efter kallelse i januari 2022 på Västmannagatan 19.

Från förskoleklass till och med årskurs 9

Här kan ditt barn gå hela sin grundskola, vi har låg- mellan och högstadium. Vi är en sammanhållen skola med strukturerade övergångar mellan stadier. Vi tar stort ansvar för ditt barns utveckling. Vi har ett tydligt och målinriktat ledarskap i klassrummet och i skolan som helhet. Vi har en sammanhållen verksamhet med gemensam värdegrund.

Vi har engagerad personal som arbetar för att ditt barn ska ha en lärande och trygg skoldag. Vi utbildar ditt barn för framtiden. Vi har en välfungerande verksamhet med stigande resultat och en budget i balans.

Vi har en fritidsverksamhet före och efter skoldagen samt under loven. Vi har elever som bor nära skolan och elever som kommer från hela Storstockholm.

Våra grundskoleelever och elever i profil Adolf Fredriks musikklasser i årskurs 4–9 som sjunger i kör varje dag och ger konserter i olika sammanhang.

Våra ledord

 • F–Framtid
 • A– Ansvar
 • R– Rörelse
 • S– Sång
 • T–Trygghet
 • A–Alla ska med!

Lärmiljö

Vi erbjuder ditt barn en tillgänglig undervisning och har ett elevhälsoteam som stödjer ditt barns utveckling. Våra välutbildade pedagoger har hög kompetens och ett stort engagemang. Många av våra elever läser modersmål och har studiehandledning via Språkcentrum.

Vi har nyrenoverade och anpassade lokaler. Egen aula, skolbibliotek, musiksalar, körsalar, slöjdsalar, hemkunskapssalar och NO-salar.

Idrott och hälsa sker i Farsta sim- och sporthall och utomhus på en idrottsarena och ishall.

Utemiljö

Vi har tre skolgårdar, med träd, berg, gungor och basketplaner. Vi har rastvärdar och rastlekar utomhus med engagerade fritidspedagoger.

Nära skolan finns sjön Magelungen och ett stort friluftsområde. Cykelvägar omringar skolan och det finns många lekparker i området som vi ofta besöker. Vi har nära till kulturområdet Farsta gård och till Farsta Centrum.

Måltider

Vi har ett eget tillagningskök med kockar som lagar ekologisk och näringsriktig mat från grunden. Vi erbjuder en varierad buffé till alla. Vi serverar vegetarisk kost och varierat mellanmål varje dag.

Vi bryr oss om vad ditt barn tycker om maten.

Matsalen har ny inredning och eleverna sitter klassvis vid borden tillsammans med vuxna.

Fritids

Vi har fyra fritidsavdelningar och två fritidsklubbar. Vi erbjuder ditt barn olika aktiviteter, både ute och inne, allt utifrån elevernas ålder och intresse. Vi har en engagerad personalgrupp som brinner för fritidsverksamheten.

Leken är en viktig del i fritidshemmets verksamhet. I leken kan eleverna bearbeta upplevelser, pröva sin förmåga och lära sig sociala sammanhang.

Bilder

Övrigt

Bra att veta

Vår rektor Cathrine Sahlsten är prisbelönad som Årets rektor 2021 i Stockholm Stad.

 • Vi är en HBTQI-certifierad skola
 • Alla elever erbjuds läxhjälp
 • Vi har ett gott samarbete med flera sportklubbar i området
 • Vi har en egen skolidrottsförening på skolan
 • Vi firar traditionsenligt Lucia i december
 • Vi genomför kulturaktiviteter med stöd från Skapande Skola
 • Vi har smyckat en gångtunnel i Farsta med elever och lärares konst
 • Vi samarbetar med lokala idrottsföreningar och Sportscamp
 • Vi är ett diplomerat skolkök för KRAV-certifierad produktion
 • Vi ger konserter med Adolf Fredriks musikklasser Norrmalm och Stockholms musikgymnasium/Kungsholmens gymnasium. Musikklasserna genomför körresor och samarbete både nationellt och internationellt med andra barn- och ungdomskörer.

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Farsta grundskola Adolf Fredriks musikklasser, F–9

Imponerad av så mycket de lärt sig på kort tid.

Förälder i årskurs 4

Kontakt

Hitta hit

Uppdaterad