Grimstaskolan, F–9

Kanngjutargränd 12

Grimstaskolan är en två/treparallellig F–9 skola med cirka 630 elever och 130 medarbetare. Ungefär 89 procent av skolans elever har svenska som andraspråk och på skolan finns ett 40-tal olika språkliga bakgrunder.

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Årskurser
F–9
Antal elever
630
Organisationsform
Kommunal
Webbplats
https://grimstaskolan.stockholm.se/

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Bemannad reception Bemannad reception
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Skolan har behörig, engagerad och kompetent personal som kommit långt i sitt arbete kring det egna ledarskapet och anpassningar av lärmiljön. Det utvidgade förstelärarskapet som innebär ett nära samarbete mellan skolledning och förstelärare. Skolans förstelärare planerar för hur utvecklingen av undervisningen ska ske samt genomför detta tillsammans med övriga kollegor. De kartlägger även utvecklingsområden inom de olika ämnena med utgångspunkt utifrån elevernas resultat.

Skolans studie-och yrkesvägledare som har samtal med eleverna i syfte att ge dem en god inblick i vilka alternativ som finns gällande fortsatta studier men även vilka yrken som studierna kan leda till. Socialpedagoger och resurspersoner bidrar till att skapa trygghet och struktur för eleverna i deras skolvardag.

Grimstaskolan är en attraktiv arbetsplats med låg personalomsättning vilket leder till stabilitet och trygghet för såväl elever som för vuxna. Skolan erbjuder läxstöd och annan verksamhet efter skoltid för elever i årskurs 1–9. Skolan har ett väletablerat och gott samarbete med områdets förskolor vilket bidrar till en tryggare övergång. Skolan har ett fortsatt samarbete med stadsdelsnämnden för att skapa trygghet för eleverna.

Måltider

Grimstaskolan har ett eget tillagningskök med mycket kunniga kockar samt kökspersonal. Vi strävar efter att öka andelen ekologiska och närproducerade varor samt lagar mat efter säsong. Personalen äter pedagogisk lunch tillsammans med eleverna och ser till att ge eleverna en trygg och trivsam lunch.

Övrigt

Skolans elevers varierade språkliga bakgrunder innebär såväl omfattande modersmålsundervisning som studiehandledning. Skolan är indelad i F–3, 4–6, 7–9 med två tillhörande CSI-grupper samt en SU-grupp. Skolan har fem fritidshemsavdelningar, en fritidsklubb för mellanstadiet som samarbetar med parkleken Guldet och en ungdomsverksamhet i skolans regi.

Enligt brukarundersökning når skolan goda resultat när det gäller trygghet och lugn och ro. Stort fokus kommer att läggas på att fånga upp elevernas tankar och åsikter för att bättre möta deras behov.Skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling har uppdaterats och omarbetats. Skolan har utökat elevhälsan med ytterligare en kurator. Även skolans trygghetsteam har utökats så att två representanter finns för varje stadium.

Hitta hit

Uppdaterad