Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Årskurser
F–9
Antal elever
630
Organisationsform
Kommunal

Inriktning

Vi är en av 12 skolor inom Stockholms stad med CSI-verksamhet. Intagningen av elever görs centralt, som innebär att elever från Grimstaskolan inte har förtur till CSI-verksamheten.

Alla Stockholms stads kommunala grundskolor har möjlighet att ansöka om plats för en elev i CSI-grupp. Det är därför endast ett fåtal elever som kan vara aktuella för det särskilda stöd som erbjuds inom CSI-grupperna. CSI Grimstaskolan har 26 elevplatser från årskurs 1–9 och bedrivs i externa lokaler.

Från förskoleklass till och med årskurs 9

Att ditt barn går hela sin skolgång på en och samma skolan, innebär en större möjlighet att följa ditt barns kunskapsutveckling och ger ökad trygghet. Vi strävar efter att vara den bästa skolan för ditt barn.

Vi har en hög personaltäthet och socialpedagoger som tillsammans med övriga pedagoger stöttar ditt barn.

Vi har

  • en it-samordnare
  • tidiga läsinsatser
  • en förberedelseklass
  • digitala enheter för varje elev
  • språkutvecklande insatser, till exempel ett deltagande i NTA och en CSI-verksamhet med centralt intag
  • ett elevhälsoteam där professionerna skolpsykolog, skolsköterska, studie-och yrkesvägledare, skolkurator och specialpedagoger samarbetare.

Vi arbetar med forskning för att utveckla skolan och forskningen leds av förstelärare och lektor.

Lärmiljö

För att skapa en trygg och god lärmiljö för ditt barn strävar vi efter att minska antalet förflyttningar mellan olika lokaler och verksamheter.

Förskoleklass till och med årskurs 3 ligger i en egen del av byggnaden med egen tillhörande skolgård.

Årskurs 4–9 har också hemklassrum som ger en lugnare lärmiljö.

Lärare, fritidspersonal, specialpedagog, socialpedagog och resurspedagog finns för ditt barn i alla årskurser och i förskoleklass.

Utemiljö

Vi har en stor skolgård med två fotbollsplaner med konstgräs, basketkorgar och en rastbod där ditt barn kan låna material.

Vår skola ligger nära naturen som vi använder oss av i undervisningen. Vi följer naturens årstidsväxlingar, har orientering, friluftsliv och har idrott i olika former.

Vi gör spontana besök till parklekarna som bland annat är en lekyta för Grimstaskolans fritidsklubb.

Måltider

Vår skola är känd för vår vällagade lunch som våra elever och personal verkligen uppskattar. Vår kökschef med personal serverar vällagad mat från grunden i vårt tillagningskök och inspirerar även till nya smakupplevelser.

Skolan lagar mat efter säsong och vi strävar efter att öka mängden ekologiska råvaror.

Fritids

Fritidshemspersonalen och lärarna arbetar i nära samverkan. Undervisningen på våra fritidshem kännetecknas av samspel, kommunikation och lek där ditt barns intressen och behov är i fokus.

Vi har aktiviteter där eleverna utmanas och lär sig nya eller fördjupar sina kunskaper. Vi erbjuder en meningsfull fritid där social gemenskap står i fokus.

Våra fritidshem är uppdelade

  • Förskoleklass till och med årskurs 1 i tre mindre grupper
  • Årskurs 2
  • Årskurs 3
  • En fritidsklubb för årskurs 4–6.

Bilder

Övrigt

Bra att veta

Grimstaskolan invigdes 1956 och är klassad som en byggnad med högt kulturhistoriskt värde ritad av arkitekt Olof Ellner. I skolan finns flera höga arkitektoniska och konstnärliga värden, främst aulan med sina monumentalmålningar av konstnären Einar Forseth. I byggnaden, där olika stadier läser i olika delar av huset, skiljer sig även från hur man under denna tid brukade rita skolhus.

Flera av våra tidigare elever som blivit framgångsrika inom olika områden. Dessa personer har skolan valt att synliggöra genom den “Wall Of Fame” som möter besökare på skolan. Ett exempel är Benny Andersson där skolan med Bennys medgivande instiftat ett årligt pris till den elev som utmärkt sig inom det estetiska området. Den flygel som Benny Andersson lärde sig spela på står kvar i aulan med Bennys autograf på locket. Skolan har även haft Nobelpristagare på besök.

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Grimstaskolan

Kontakt

Hitta hit

Uppdaterad