Grimstaskolan, F–9

Kirunagatan 22-28

Kontakt Visa på karta Visa alla bilder

På Grimstaskolan går ditt barn i ett hemklassrum till och med årskurs 9. Vi skapar en trygg och god lärmiljö för ditt barn med färre förflyttningar mellan olika lokaler och verksamheter.

Klicka på Mina favoriter för att jämföra dina sparade verksamheter.

Mina favoriter (0)

Visa alla

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Årskurser
F–9
Antal elever
630
Organisationsform
Kommunal

Från förskoleklass till och med årskurs 9

Att ditt barn går hela sin skolgång på en och samma skolan, innebär en större möjlighet att följa ditt barns kunskapsutveckling och ger ökad trygghet. Vi strävar efter att vara den bästa skolan för ditt barn.

Vi har en hög personaltäthet och socialpedagoger som tillsammans med övriga pedagoger stöttar ditt barn.

Vi har

  • en it-samordnare
  • tidiga läsinsatser
  • en förberedelseklass
  • digitala enheter för varje elev
  • språkutvecklande insatser, till exempel ett deltagande i NTA
  • ett elevhälsoteam där professionerna skolpsykolog, skolsköterska, studie-och yrkesvägledare, skolkurator och specialpedagoger samarbetare.

Vi arbetar med forskning för att utveckla skolan och forskningen leds av förstelärare och lektor.

Lärmiljö

För att skapa en trygg och god lärmiljö för ditt barn strävar vi efter att minska antalet förflyttningar mellan olika lokaler och verksamheter.

Förskoleklass till och med årskurs 3 ligger i en egen del av byggnaden med egen tillhörande skolgård.

Årskurs 4–9 har också hemklassrum som ger en lugnare lärmiljö.

Lärare, fritidspersonal, specialpedagog, socialpedagog och resurspedagog finns för ditt barn i alla årskurser och i förskoleklass.

Utemiljö

Skolgården är stor med två fotbollsplaner med konstgräs, basketkorgar och en rastbod där ditt barn kan låna material.

Vi använder naturen nära skolan i undervisningen. Vi följer naturens årstidsväxlingar, har orientering, friluftsliv och har idrott i olika former.

Vi gör spontana besök till parklekarna som bland annat är en lekyta för Grimstaskolans fritidsklubb.

Grimstaskolan ligger vid Mälaren, nära naturen med ängar och skog. Det är promenadavstånd till Vällingby centrum.

Måltider

Vår skola är känd för vår vällagade lunch som våra elever och personal verkligen uppskattar. Vår kökschef med personal serverar vällagad mat från grunden i vårt tillagningskök och inspirerar även till nya smakupplevelser.

Skolan lagar mat efter säsong och vi strävar efter att öka mängden ekologiska råvaror.

Fritids

Fritidshemspersonalen och lärarna arbetar i nära samverkan. Undervisningen på våra fritidshem kännetecknas av samspel, kommunikation och lek där ditt barns intressen och behov är i fokus.

Vi har aktiviteter där eleverna utmanas och lär sig nya eller fördjupar sina kunskaper. Vi erbjuder en meningsfull fritid där social gemenskap står i fokus.

Våra fritidshem är uppdelade

  • Förskoleklass till och med årskurs 1 i tre mindre grupper
  • Årskurs 2
  • Årskurs 3
  • En fritidsklubb för årskurs 4–6.

Bilder

Övrigt

Bra att veta

Grimstaskolan renoveras under två år från 2024. Under tiden finns Grimstaskolan i lokaler på Kirunagatan 22-28, också kallad S:t Jacobi. 

Grimstaskolan är klassad som en byggnad med högt kulturhistoriskt värde. Här finns flera arkitektoniska och konstnärliga värden, främst aulan med sina monumentalmålningar av konstnären Einar Forseth.

Alumni

Tidigare elever som blivit framgångsrika inom olika områden har skolan valt att visa på en “Wall Of Fame”.

Grimstaskolan har, med Benny Anderssons medgivande, instiftat ett årligt pris till den elev som utmärkt sig inom det estetiska området. Flygeln som Benny Andersson lärde sig spela på står kvar i aulan med Bennys autograf.

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Grimstaskolan

Kontakt

Hitta hit

Uppdaterad