Gubbängsskolan, F–9

Gubbängsvägen 63-69

Gubbängsskolan ligger i Farsta. Skolan har i genomsnitt tre parallellklasser per årskurs och är indelad i horisontella arbetslag med arbetslagsledare. Skolan står för tradition och kontinuitet.

Visa alla

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Farsta
Årskurser
F–9
Antal elever
740
Organisationsform
Kommunal

Inriktning

På Gubbängsskolan har vi en fotbollsprofil som riktar sig till elever i årskurs 7–9. Intagningsprov och antagning till fotbollsprofilen sker i samband med Stockholms stads söka skola-period.

Inför söka skola

Istället för informationsmöte så berättar vi om vår verksamhet i följande presentationsfilmer. Du kan se filmerna under perioden 15 januari till 15 februari.

Det här är Gubbängsskolan

Förskoleklass på Gubbängsskolan

Mellanstadiet på Gubbängsskolan

Högstadiet på Gubbängsskolan

Fotbollsprofil på Gubbängsskolan

Från förskoleklass till och med årskurs 9

Hos oss på Gubbängsskolan har eleverna möjlighet att gå från förskoleklass till och med årskurs 9. Vi har tydliga rutiner för övergången mellan förskola och skola samt övergången mellan våra olika stadier.

Här möter eleverna välutbildade pedagoger. Legitimerade lärare och legitimerad fritidspersonal håller en hög kvalitet på undervisningen.

Vi kommunicerar med dig och ditt barn via Skolplattformen. Där får ni information om skolan och skolarbetet, hur det går för ditt barn i olika ämnen samt kommande händelser i verksamheten.

Skolan har tydliga regler och rutiner. Du och ditt barn får ordningsregler, förväntansdokument och ett A-Ö-häfte vid terminsstarten.

Vi strävar efter att elevernas skolgång ska bli så trygg och god som möjligt och att de ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.

Lärmiljö

På Gubbängsskolan har vi hemklassrum från förskoleklass till och med årskurs 9. Samtliga klassrum hos oss är utrustade med ett ljudsystem. Elever i förskoleklass upp till årskurs 6 har en egen Ipad och elever i årskurs 7–9 har en egen bärbar dator.

Vi har ämnessalar i följande ämnen:

 • bild
 • hem- och konsumentkunskap
 • idrott och hälsa
 • teknik
 • NO
 • musik
 • slöjd.

Vi har också ett välutrustat skolbibliotek där vår skolbibliotekarie finns på plats och välkomnar eleverna.

Utemiljö

Vi har en stor skolgård med gemensamma lekytor. Där finns:

 • hinderbanor
 • klätterställningar
 • sandlåda
 • gagabollrink
 • utomhuspingis
 • bandyplan
 • basketplan
 • käpphästarena.

Ditt barn kan också vara med på olika lekar och aktiviteter som rastvärdar leder.

Intill skolan finns en stor konstgräsplan där eleverna kan vara på rasterna. I skolans närområde finns det dessutom flera parklekar och grönområden som vi brukar besöka på eftermiddagar under fritids- och fritidsklubbstid.

Måltider

Vi har en skolrestaurang som heter Gubbisgrytan. Här serveras varje dag lunch till eleverna samt mellanmål på fritids.

Maten tillagas av våra kockar på plats i skolans tillagningskök. En hög andel av råvarorna är ekologiska. Eleverna kan varje dag välja mellan huvudrätt och soppa. Vi har också en stor salladsbuffé.

På vår skola sitter ditt barn tillsammans med sin klass vid anvisat bord. Vi på skolan har också ett matråd där en elev från varje klass deltar.

Fritids

Våra fyra fritidshem heter Pandan, Räven, Lokatten och Slottet. Vår fritidsklubb heter Hörnet. Lokalerna är trivsamma och har material anpassat för verksamheten.

På fritids och fritidsklubben

 • Stimulerar vi din utveckling och ditt lärande och erbjuder en meningsfull fritid.
 • Utgår vi från dina behov, intressen och erfarenheter.
 • Arbetar vi med språk och kommunikation, skapande, estetiska uttrycksformer, natur och samhälle, lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse.

Bilder

Övrigt

Bra att veta

 • Vi erbjuder läxhjälp.
 • Vi har återkommande teman under läsåret där eleverna får möjlighet att samarbeta med elever i andra klasser. Vi ser att detta bidrar positivt till en trygg och god lärmiljö.
 • Varje dag får eleverna röra på sig, både under lektioner och raster. Fysisk aktivitet är viktigt för att kunna koncentrera sig på skolarbetet och nå goda resultat.
 • Vår skolidrottsförening Gubbängsskolans IF genomför varje vecka aktiviteter under eftermiddagarna.
 • Vi har kamratstödjare som hos oss heter Gubbänglar. Tillsammans med skolans socialpedagoger arbetar de för att ditt barn ska få en god och trygg skoldag.
 • Vi är måna om att ha en bra dialog med både elever och föräldrar. Vi har ett föräldraråd som träffas tre gånger per läsår.
 • Vi är stolta över att vi som skola i november 2019 vann Stockholms stads kvalitetsutmärkelse.

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Gubbängsskolan

Kontakt

Hitta hit

Uppdaterad