Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Årskurser
F–6
Antal elever
530
Organisationsform
Kommunal

Från förskoleklass till och med årskurs 6

Hägerstensåsens skola är en grundskola med fritidshem.

Undervisningen är varierad med god tillgång till traditionella och digitala läromedel. Det finns stödfunktioner, som specialpedagoger, om ditt barn skulle vara i behov av anpassningar eller stöd i sitt skolarbete.

Lärmiljö

Verksamheten bedrivs i ändamålsenliga lokaler. Skolan har arbetslag för varje årskurs som använder olika avdelningar i huset.

Förutom klassrum och fritidshemsrum finns det specialsalar för trä- och metallslöjd och textilslöjd. Här finns skolbibliotek, idrottshall och en stor skolgård för utomhusaktiviteter.

Utemiljö

Skolgården ger goda möjligheter till lek och rörelse.

På rasterna är många vuxna ute och erbjuder lekar och aktiviteter för alla barn. Vi har också en lekbod där ditt barn kan låna lek, spel och utrustning.

Måltider

Skolan har eget tillagningskök och en medveten strategi för hälsosamma och klimatsmarta måltider.

Fritids

Fritidshemmet erbjuder en verksamhet med en blandning av läroplansstyrda aktiviteter och rekreation. Verksamheten bedrivs i ändamålsenliga lokaler inomhus, på skolgården eller i närområdet.

Bilder

Övrigt

Bra att veta

Skolan erbjuder läxhjälp efter skoltid för elever som har behov av stöd.

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Hägerstensåsens skola

Kontakt

Hitta hit

Uppdaterad