Hägerstensåsens skola, F–6

Sedelvägen 30

Hägerstensåsens skola ligger på Hägerstensåsen. Förutom klassrum och fritidshemsrum finns det specialsalar för trä- och metallslöjd samt textilslöjd. Vi har också skolbibliotek, idrottshall och en stor skolgård för utomhusaktiviteter.

Visa alla

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Årskurser
F–6
Antal elever
510
Organisationsform
Kommunal

Inriktning

Undervisning bedrivs i klassform med god tillgång till både traditionella läromedel och digitala verktyg. Stödfunktioner finns för elever i behov av anpassningar eller stöd i sitt skolarbete.

Från förskoleklass till och med årskurs 6

Skolan är en grundskola från förskoleklass till årskurs 6 inklusive fritidshem.

Lärmiljö

Verksamheten bedrivs i ändamålsenliga lokaler på Hägerstensåsen. Skolan är organiserad i årskursvisa arbetslag som använder olika avdelningar i huset.

Utemiljö

Vår nyrenoverade skolgård ger goda möjligheter till lek och rörelse.

Skolan har en vuxenstyrd rastverksamhet som erbjuder lekar och aktiviteter på rasterna. Rastverksamheten har också en bemannad lekbod där ditt barn kan låna lek, spel och utrustning.

Måltider

Skolan har eget tillagningskök och en medveten strategi för hälsosamma och klimatsmarta måltider.

Fritids

Fritidshemmet erbjuder en verksamhet med en blandning av läroplansstyrda aktiviteter och rekreation. Verksamheten bedrivs i ändamålsenliga lokaler inomhus, på skolgården eller i närområdet.

Bilder

Övrigt

Bra att veta

Skolan erbjuder läxhjälp efter skoltid för elever som har behov av stöd.

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Hägerstensåsens skola

Kontakt

Hitta hit

Uppdaterad