Hägerstenshamnens skola, F–6

Selmedalsringen 5, Jakobsdalsvägen 17

Kontakt Visa på karta Visa alla bilder

Hägerstenshamnens skola är en skola för alla. Ditt barn har rätt till ett lustfyllt och stimulerande lärande med kunskap, trygghet, arbetsglädje och en hälsosam livsstil. Elever och vuxna känner ansvar och visar respekt för varandra.

Klicka på Mina favoriter för att jämföra dina sparade verksamheter.

Mina favoriter (0)

Visa alla

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Årskurser
F–6
Antal elever
570
Organisationsform
Kommunal

Från förskoleklass till årskurs 6

Vi har tilltro till människors förmåga och vilja att skapa ett tryggt och tillåtande klimat, en reflekterande attityd och förståelse för hur vi kan rusta oss för framtiden.

Vår värdegrund är ROAD: Respekt, Omtanke, Ansvar, Delaktighet, vägen mot en bra läromiljö.

Lärmiljö

Skolan finns på två adresser, Selmedalsringen 5 och Jakobsdalsvägen 17, i ett naturskönt område vid Mälaren i Axelsberg.

Vi har fem arbetslag med uppdrag att bedriva meningsfull verksamhet under skol- och fritidshemstid. Vi arbetar i en verksamhet för barn och ungdomar och fokus är "det bästa för eleven".

Vårt skolbibliotek är inbjudande och fint och vår skolbibliotekarie har ett nära samarbete med pedagoger och skolans läsambassadörer.

Utemiljö

Skolan har en luftig skolgård som rymmer multiplan, lekställningar och pysselbänkar. Vi ligger kant i kant med flera parker i Hägerstensområdet, där ditt barn kan vistas på raster och fritids. Tack vare skolans placering har vi nära till båda grönt och vatten, där båda används i undervisande syfte.

Måltider

Skolans restaurang lagar mat från grunden med hög andel ekologiska ingredienser, över 51 procent.

Vi vill att ditt barn ska bli intresserad av den maten får prova på många olika maträtter. Det finns alltid ett vegetariskt alternativ och varje dag serveras färska grönsaker till maten.

Både elever och personal arbetar aktivt för att minska matsvinnet.

Fritids

Vi har fyra fritidsavdelningar och en fritidsklubb. Vi arbetar aktivt för att ditt barn ska ha inflytande över våra aktiviteter både i lek och lärande. Vi har tydliga pedagogiska planeringar med syfte och mål som vi regelbundet följer upp enligt Lgr11.

Rörelse, skapande, traditioner och styrd rastverksamhet är centralt i vår verksamhet.

Avdelningarna samarbetar. Vi har ofta aktiviteter utomhus och är på vår fina skolgård och i närliggande parker. Fritids öppnar och stänger utomhus.

Bilder

Övrigt

Bra att veta

  • Vår skola når fina resultat när det gäller meritvärde.
  • Vi har läxhjälp i alla årskurser där våra undervisande lärare kan hjälpa ditt barn.
  • Alla lärare är legitimerade.
  • Vårt arbete utgår ifrån kooperativt lärande och tydliggörande pedagogik.
  • Skolans fyra förstelärares uppdrag är IKT, rörelse, matematik och ledarskap i klassrummet.

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Hägerstenshamnens skola

Kontakt

Hitta hit

Uppdaterad