Skolbyggnad

Hagsätraskolan, F–9

Glanshammarsgatan 11–15

Kontakt Visa på karta Visa alla bilder

Hagsätraskolan ligger perfekt placerad mitt i Hagsätra. Här strävar vi ständigt efter att skapa en skola för alla, oavsett vem ditt barn är.Klicka på Mina favoriter för att jämföra dina sparade verksamheter.

Mina favoriter (0)

Visa alla

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Årskurser
F–9
Antal elever
670
Organisationsform
Kommunal

Från förskoleklass till årskurs 9

Skolan arbetar aktivt för att göra undervisningen tillgänglig i så hög grad det är möjligt för alla till exempel genom särskilda undervisningsgrupper. Vi arbetar också aktivt med värdegrundsfrågor utifrån olika modeller som "Mentorer i våldsprevention" och Agera.

Förebygg våld tillsammans med barn och unga, MVP

Förebygg våld tillsammans med barn och unga, Agera tillsammans

Lärmiljö

På Hagsätraskolan tillhör ditt barn en klass på 22-26 elever. Från förskoleklass till och med årskurs 6 har alla elever ett hemklassrum. På högstadiet försöker vi se till att varje klass har majoriteten av sin teoretiska utbildning i samma klassrum.

Skolan har en god tillgång till praktiskt estetiska salar (slöjd, musik, bild, teknik, idrott, hem- och konsumentkunskap). Vi arbetar ständigt med att förbättra lärmiljön för varje enskild elev.

Utemiljö

Hagsätraskolan har en av Stockholms stads största och förmodligen bästa utemiljöer. Vi har två väl tilltagna skolgårdar med många möjligheter till lek och med nyanlagda fotbollsplaner på båda. Eleverna kan också spela basket och pingis på vår skolgård.

Hagsätra IP ligger i närheten och en stor del av idrottslektionerna genomförs där när vädret tillåter. Vi har också nära till Älvsjöskogen där vi kan ha uteaktiviteter och orientering.

Måltider

Hagsätraskolans skolrestaurang lagar all mat i eget tillagningskök. Nästintill 50% av råvarorna är ekologiska. Ditt barn, alla elever och personal får en näringsriktig och vällagad lunch. Frukost står framdukad varje dag för den som vill.

Vi skapar måltidsvanor med ett pedagogiskt förhållningssätt till skolmat och måltider. Kanske att ditt barn kan prova mat som inte alltid serveras hemma.

Personalen är utbildad och har god erfarenhet. Menyn planeras noggrant utifrån behov och önskemål.

Fritids

På våra fritidshem erbjuder vi ditt barn bland annat

  • digital verkstad
  • utflykter i närområdet
  • skapande
  • lek
  • dans och rörelse
  • schackklubb
  • fotbolls- och friidrottsfritids
  • öppen scen.

Vi har också fria aktiviteter där vi fångar upp elevernas intressen och hjälper dem att utveckla goda kamratrelationer.

Vi arbetar med fritidshemmets centrala innehåll genom temaarbeten under läsåret. Här erbjuder vi aktiviteter som är kopplade till ett aktuellt tema och som avslutas med ett gemensamt event.

Bilder

Pojke med biljardklot framför sig
Flicka och pojke i rutschkana

Övrigt

Bra att veta

Skolan arbetar aktivt med ett värdegrundsarbete från förskoleklass till och med årskurs 9.

Vi har fördelen att ha nära till Berättarministeriet i Hagsätra centrum och skolan erbjuder läxhjälp fler gånger i veckan i samverkan med Ikano och i egen regi.

Tillsammans med närliggande Rågsveds IF ökar vi möjligheten till föreningsliv för våra elever. De yngre åldrarna har aktiviteter tillsammans med föreningen och i årskurs sju kan eleverna träna under elevens val och vid två tillfällen i anknytning till skolans slut.

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Hagsätraskolan

Kontakt

Hitta hit

Uppdaterad