Hässelbygårdsskolan, F–9

Loviselundsvägen 10

Vi har elever från alla världens hörn som får kunskaper och erfarenheter som rustar dem för mötet med resten av livet. Våra professionella och engagerade vuxna finns för ditt barn och vi ska vara den bästa skolan för alla våra elever.

Visa alla

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Årskurser
F–9
Antal elever
450
Organisationsform
Kommunal

Från förskoleklass till och med årskurs 9

Vi är en skola som präglas av värme, engagemang och gemenskap. En skola där vi tillsammans skapar en miljö som bidrar till kunskap, trivsel och trygghet.

Hässelbygårdsskolan grundsärskola

På skolan finns också elever inom grundsärskolan.

Hässelbygårdsskolans grundsärskola, 4–9

Lärmiljö

Vårt bibliotek är fyllt av referenslitteratur och skönlitteratur. Här finns även datorer för skolarbete och lugna läshörnor som ditt barn kan sitta i och läsa i.

Utemiljö

Vi har en stor skolgård som bjuder in till mycket lek och fysisk aktivitet. Vi sätter stort värde på aktiva raster, skolgården har basketplan, fotbollsplan och rastbodar.

Måltider

Skolmaten lagas i vårt eget kök och ditt barn erbjuds två rätter, soppa och ett stort salladsbord varje dag. En stor del av maten är ekologisk och vi erbjuder även vegetariska alternativ varje dag.

Två gånger per år är vi med i ett projekt för att minska skolans matsvinn. Allt i linje med att verka för en hållbar skola och klimatsmart framtid.

Fritids

Vi har fyra fritidshem, ett för varje årskurs och finns i skolans lokaler. Vi planerar verksamheten utifrån uppdraget som formuleras i skollagen och i läroplanen, men även utifrån den aktuella elevgruppens behov och intressen. Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande och erbjuda ditt barn en meningsfull fritid. Ditt barn har inflyttande genom fritidsmöten och förslagslåda.

Våra ledord, ROA

  • Respekt
  • Omtanke
  • Ansvar.

Bilder

Övrigt

Bra att veta

Under flera läsår har skolan deltagit i Kuben-projektet som arbetar med FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Alla årskurser deltar på olika sätt i projektet som avslutas med en stor utställning i Stockholm.

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Hässelbygårdsskolan

Kontakt

Hitta hit

Uppdaterad