Hedvig Eleonora skola, F–6

Linnégatan 54

Hedvig Eleonora skola ligger på Östermalm. Här studerar 370 elever från förskoleklass till årskurs 6. På skolan arbetar 50 personer. Fritidshemmet är fullt integrerat och eleverna i årskurs 4–6 erbjuds fritidsklubb efter skoldagen.

Visa alla

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Östermalm
Årskurser
F–6
Antal elever
370
Organisationsform
Kommunal

Inriktning

Alla elever ska kunna tillgodogöra sig utbildningen på lika villkor. Tillsammans skapar vi de bästa förutsättningarna för att nå de höga resultaten.

Vårt fokus ligger på kvalitet i undervisningen och att vara en trygg skola. Tillsammans med forskare arbetar lärare med att systematiskt utveckla undervisningen i skola och fritidshem.

Vi har ett trygghetsteam som arbetar aktivt tillsammans med personal och elever för att säkerställa att skolan är en trygg plats för alla elever.

Inför att söka skola

Välkommen till informationsmöte där vi berättar om vår verksamhet och skola.

Informationsmöte på Hedvig Eleonora skola

Från förskoleklass till och med årskurs 6

Förskoleklassen på Hedvig Eleonora skola fungerar som en trygg bro över till grundskolan. Här arbetar både förskollärare och fritidspedagoger med att ta tillvara på ditt barns naturliga nyfikenhet, för att stimulera hens lust till ett aktivt lärande och förbereda för fortsatt utbildning. Lek, skapande, utforskande och omsorg är grunden i arbetet.

Vi strävar alltid efter att utveckla kvalitativt god undervisning i alla årskurser. Därför arbetar vi tillsammans i lärarlagen för att skapa utmaningar och ökad lust att lära för eleverna.

Lärarna är behöriga och fyra av dem är förstelärare. De är engagerade i sina uppdrag och intresserade av utveckling.

I samarbete med professor Inger Eriksson vid Stockholms universitet har vi startat ett arbete med undervisningsutveckling. Vi kartlägger och identifierar områden som behöver utvecklas. Denna systematiska kvalitetsutveckling är baserad på lärarnas erfarenheter och där vetenskapliga verktyg används.

Lärmiljö

Skolbyggnaden är byggd 1864 och renoverad i januari 2021.

Lärmiljöerna består av stora klassrum som är inredda med interaktiva skrivtavlor, laborativt material och annat läromedel.

Ditt barn delar surfplatta med en annan elev i förskoleklass och år 1 och har tillgång till en egen surfplatta eller dator från årskurs 2.

Skolan har två slöjdsalar, idrottshall och musiksal. I skolans hjärta ligger vårt populära skolbibliotek.

Utemiljö

Skolgården är ombyggd och inbjuder till olika aktiviteter för både våra yngre och äldre elever.

Det finns exempelvis

 • gungor
 • sandlåda
 • konstgräs
 • sittplatser
 • innebandyplan
 • bod för utlåning av leksaker
 • bollburar, för till exempel fotbollsspel.

Måltider

Måltiderna är i hög grad lagade från grunden. Varje dag serveras en huvudrätt, ett vegetariskt alternativ, en salladsbuffé, bestående av minst sju olika grönsaker, samt en soppa.

Fritids

Fritidshemmet tar vid där skoldagen slutar och har stor betydelse för elevernas lärande och sociala utveckling.

Arbetet med trygghets- och likabehandlingsfrågor är i fokus på skolan. Fritidshemmet är en tydlig och drivande aktör i detta genom att

 • vara ett stöd vid lektionstid
 • ansvara för övergångar och förflyttningar
 • ha organiserad rast- och gårdsverksamhet
 • ha regelbundna gruppstärkande övningar för eleverna

Bilder

Övrigt

Bra att veta

Samverkan mellan skolan och vårdnadshavare är betydelsefull för oss. I vårt skolråd kommuniceras frågeställningar som rör skolans utveckling, organisation och verksamhet med vårdnadshavarna.

Hedvig Eleonora skolas föräldraförening är mycket aktiv och arbetar tillsammans med oss för att skapa en trygg och positiv skolmiljö. Föräldraföreningen har fokus på bidrag till aktiviteter och leksaker för aktiviteter på gården. Du når dem på ffhedvig@gmail.com

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Hedvig Eleonora skola

Kontakt

Hitta hit

Uppdaterad