Hedvig Eleonora skola, F–6

Linnégatan 54

Tillsammans skapar vi förutsättningar för att ditt barn ska nå sina bästa resultat. På Hedvig Eleonora skola planerar vi utmaningar som ökar lusten att lära.

Visa alla

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Norra innerstaden
Årskurser
F–6
Antal elever
370
Organisationsform
Kommunal

Inför att söka till förskoleklass 2024

Välkommen på informationsmöte där vi berättar om vår verksamhet.

Informationsmöte om att söka till förskoleklass

Från förskoleklass till och med årskurs 6

Se en film om vår verksamhet och skola

En rundtur på Hedvig Eleonora skola

Förskoleklassen på Hedvig Eleonora skola är en trygg bro över till grundskolan. Här arbetar både förskollärare och fritidspedagoger med att ta tillvara på ditt barns naturliga nyfikenhet, för att stimulera hens lust till ett aktivt lärande och förbereda för fortsatt utbildning. Lek, skapande, utforskande och omsorg är grunden i arbetet.

Vi strävar alltid efter att utveckla god undervisning i alla årskurser. Därför arbetar vi tillsammans i lärarlagen för att skapa utmaningar och ökad lust att lära för eleverna.

Lärarna är behöriga och fyra av dem är förstelärare. De är engagerade i sina uppdrag och intresserade av utveckling.

I samarbete med professor Inger Eriksson vid Stockholms universitet har vi startat ett arbete med undervisningsutveckling. Vi kartlägger och identifierar områden som behöver utvecklas. Denna systematiska kvalitetsutveckling är baserad på lärarnas erfarenheter och där vetenskapliga verktyg används.

Alla elever ska kunna tillgodogöra sig utbildningen på lika villkor. Tillsammans skapar vi de bästa förutsättningarna för att nå de höga resultaten.

Vårt fokus ligger på kvalitet i undervisningen och att vara en trygg skola. Tillsammans med forskare arbetar lärare med att systematiskt utveckla undervisningen i skola och fritidshem.

Vi har ett trygghetsteam som arbetar aktivt tillsammans med personal och elever för att säkerställa att skolan är en trygg plats för alla elever.

Lärmiljö

Skolbyggnaden är byggd 1884 och renoverad 2021.

Lärmiljöerna består av stora klassrum som är inredda med interaktiva skrivtavlor, laborativt material och annat läromedel.

Ditt barn delar surfplatta med en annan elev i förskoleklass och år 1 och har tillgång till en egen surfplatta eller dator från årskurs 2.

Skolan har två slöjdsalar, idrottshall och musiksal. I skolans hjärta ligger vårt populära skolbibliotek.

Utemiljö

Skolgården inbjuder till olika aktiviteter för både yngre och äldre elever.

Det finns exempelvis

 • gungor
 • sandlåda
 • konstgräs
 • sittplatser
 • innebandyplan
 • bod för utlåning av leksaker
 • bollburar, för till exempel fotbollsspel.

Måltider

Måltiderna är i hög grad lagade från grunden.

Varje dag serveras

 • en huvudrätt
 • ett vegetariskt alternativ
 • en salladsbuffé bestående av minst sju olika grönsaker
 • soppa.

Fritids

Fritidshemmet tar vid där skoldagen slutar och har stor betydelse för ditt barns lärande och sociala utveckling.

Arbetet med trygghets- och likabehandlingsfrågor är i fokus på skolan. Fritidshemmet är en tydlig och drivande aktör i detta genom att

 • vara ett stöd vid lektionstid
 • ansvara för övergångar och förflyttningar
 • ha organiserad rast- och gårdsverksamhet
 • ha regelbundna gruppstärkande övningar för eleverna

Bilder

Övrigt

Bra att veta

Samverkan mellan skolan och vårdnadshavare är betydelsefull för oss. I skolrådet diskuterar vi det som rör skolans utveckling, organisation och verksamhet.

Föräldraförening

Vi samverkar med Hedvig Eleonora skolas föräldraförening för att skapa en trygg och positiv skolmiljö.

e-post: ffhedvig@gmail.com

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Hedvig Eleonora skola

Kontakt

Hitta hit

Uppdaterad