Herrängens skola, F–6

Konvaljestigen 15

Kontakt Visa på karta Visa alla bilder

På Herrängens skola når eleverna höga kunskapsresultat. Vi arbetar aktivt med trygghet och studiero. Skolan ligger i ett naturskönt villaområde.

Klicka på Mina favoriter för att jämföra dina sparade verksamheter.

Mina favoriter (0)

Visa alla

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Årskurser
F–6
Antal elever
650
Organisationsform
Kommunal

Från förskoleklass till årskurs 6

Ditt barn ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån målen för utbildningen. Elevhälsans personal stödjer ditt barns utveckling mot dessa mål och elevhälsans arbete ska främst vara förbyggande och hälsofrämjande.

Lärmiljö

Skolan erbjuder en tillgänglig lärmiljö som alla elever har tillgång till och möjlighet att ta del av lärande och gemenskap. Ditt barn möter olika lärmiljöer under en skoldag, till exempel lektioner, raster och verksamhet i fritidshem och fritidsklubb.

Utemiljö

Skolgården är mycket varierad. Den kuperade miljön och plana asfalts- och konstgräsytor ger utmärkta förutsättningar för skol- och fritidsverksamheten. Här finns klätterställningar, sandlåda, träborg, kiosk och en scen med högtalare.

Dessutom får äldre elever vistas på den närliggande fotbollsplanen ”Kaninburen”, där även idrottslektioner hålls. Eftersom skolan angränsar till både park, skog och sjö, finns goda möjligheter till utomhuspedagogik.

Måltider

Skolan har ett eget tillagningskök och erbjuder ekologisk lunch, ett stort och varierat salladsutbud samt vegetariska alternativ.

Varje läsår har skolmåltiden teman för att minska matsvinnet.

Fritids

Fritidshem och fritidsklubb stödjer ditt barns utveckling och lärande under hela skoldagen och har styrda aktiviteter, tid och plats för fri lek. Alla aktiviteter är kopplade till läroplanen men utgår även från elevernas egna önskemål.

Fritidsverksamhetens pedagoger arbetar aktivt med ditt barns delaktighet genom fritidsråd. Skolan har också klass- och elevråd.

Bilder

Övrigt

Bra att veta

Skolans vision är ”Skolan prioriterar att alla elever i skola och fritidsverksamhet är alla vuxnas ansvar. All personal ska tillsammans säkerställa att eleverna utvecklas till trygga och självständiga individer som utmanas i att lära sig mer”.

Elever och personal känner stolthet över sin skola och det sker ett medvetet arbete för att stärka en gemensam ”vi-känsla”.

Vi erbjuder läxhjälp, som sker dels inom arbetslagen och dels på Fritidsklubben för elever i årskurs 4–6.

Vi har ett traditionshjul som bland annat innehåller högtider och fadderverksamhet.

På skolan finns flera konstverk, bland annat lodjuren ”Rast” och ”Vila”, av konstnären Camilla Bergman.

Skolan har under lång tid tillämpat ”Vandrande skolbuss”, som ska uppmuntra vårdnadshavare att hjälpas åt att gå med barnen till skolan.

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Herrängens skola

Kontakt

Hitta hit

Uppdaterad