Höglandsskolan fasade

Höglandsskolan, F–9

höglandstorget 4

Visa på karta

Höglandsskolan är en trivsam och trevlig F-9 skola med cirka 470 elever, engagerad personal och mycket höga kunskapsresultat. Årskurserna F-3 är en klass vardera och årskurserna 4-9 är tvåparallelliga.

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Bromma
Årskurser
F–9
Antal elever
460
Organisationsform
Kommunal
Webbplats
https://hoglandsskolan.stockholm.se/

Tillgänglighet

  • Bemannad reception Bemannad reception
  • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Höglandsskolan ligger vid Höglandstorget i Bromma med naturen runt omkring och nära kommunikationer. Skolan har hög andel behöriga lärare och personal i fritidshemmet. Det finns fritidshem fördelat på elever i F-1 och 2-3 samt Mellanklubb för eleverna i årskurs 4-6.

Höglandsskolans inriktning och vision

Höglandsskolans vision är att ge eleverna allsidig utveckling genom att kombinera praktiska, estetiska och teoretiska ämnen genom olika former i undervisningen. För att främja elevernas allsidiga utveckling arbetar Höglandsskolan med fördjupad utbildning i bild, slöjd, musik och drama. Pedagogerna arbetar med individanpassad undervisning, utökat med tematiska undervisningstillfällen, kulturella inslag och estetiska lärprocesser. Detta i kombination med skolans strukturerade teoretiska undervisning resulterar i att eleverna når höga resultat.

Höglandsskolan har många traditioner utifrån skolans historia som genomsyrar läsåret vilket bland annat innebär att varje klass en gång per läsår genomför en föreställning, som kallas Samling, för övriga skolan. Utöver det arbetar skolan med olika estetiska utställningar från bild och slöjd samt flertalet musikaliska framträdanden.

Höglandsskolans arbetssätt skapar positiva möten mellan eleverna i olika åldrar och gagnar en trygg, stimulerande och kreativ miljö för elevernas allsidiga utveckling. Höglandsskolan har ett väl inarbetat elevhälsoteam och ett väl förankrat trygghetsarbete vilket skapar trivsel, trygghet och studiero för eleverna.

Måltider

Skolmåltiden är en viktig del av den pedagogiska verksamheten på skolan och maten är en förutsättning för att eleven ska orka med skoldagen. Skolmåltiden är även en stund av social samvaro och en möjlighet för skolan att visa på goda matvanor och bra livsmedelsval. Höglandsskolan värnar om en god miljö och andelen ekologiska livsmedel uppgår till 50 procent.

Hitta hit

Uppdaterad