Husbygårdsskolan, 4–9

Edvard Griegsgången 26

Med höga förväntningar, fokus på kunskap och hög personaltäthet erbjuder vi ditt barn en trygg och lärande skoldag. En prisbelönt skola där pedagoger och rektor har vunnit flera priser för det goda arbete som görs varje dag för eleverna.

Visa alla

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Rinkeby-Kista
Årskurser
4–9
Antal elever
470
Organisationsform
Kommunal

Från förskoleklass till och med årskurs 9

Husbygårdsskolan finns i två skolhus på två olika adresser.

Husbygårdsskolan F-3

Vi har cirka 100 medarbetare och vi vill vara det självklara skolvalet för varje familj i Husby. Vi är skolan som under flera år haft ett meritvärde på över 200.

Vi har ett trelärarsystem och hög bemanning i alla årskurser. Varje vuxen jobbar utifrån: ”Det är viktigt för mig att det går bra för dig.” Husbygårdsskolan driver en av stadens särskilda undervisningsgrupper – CSI. På uppdrag av Kistas fem kommunala skolor driver vi även en regional särskild undervisningsgrupp – RSU.

Husbygårdsskolan är en prisbelönt skola. Pedagoger och rektor har vunnit flera priser för det goda arbete som görs varje dag för varje elev. Skolan är sedan 2021 en av sex utvalda skolor i Sverige för att skapa bra modeller för framgångsrik utbildning.

Lärmiljö

För oss är det viktigt att erbjuda en lärmiljö som är anpassad för att kunna möta ditt barns behov. Det gör vi i fina och funktionella lokaler.

Vi fokuserar på att ditt barn ska nå kunskapsmålen och få en god utbildning.

Förskoleklass till och med årskurs är indelat i två hemvister under både skola och fritids. Vi jobbar med en lektionsstruktur där ditt barn känner igen sig i varje lektion och hos varje lärare.

Vi har digitala verktyg i vår undervisning, kommunikation och uppföljning.

Utemiljö

Skolan har två fina skolgårdar, där ditt barn erbjuds vuxenledda aktiviteter på båda skolgårdarna. Vi har en rörelsepedagog som har aktiviteter på morgonen, rasten och på eftermiddagen. De vuxna på skolgården erbjuder ditt barn en trygg och rolig utevistelse.

Vår närhet till Järvafältet, simhall, ishall och Husbyhallen ger oss många möjligheter till rörelse och upplevelser.

Måltider

Ditt barn serveras frukost, lunch och på fritids mellanmål. Ditt barn erbjuds god och hälsosam mat under hela dagen, för att kunna utvecklas kunskapsmässigt och socialt.

Förutom den ordinarie matsedeln erbjuder vi årskurserna 4–9 oftast en extra rätt.

Bilder

Övrigt

Bra att veta

Vi erbjuder ditt barn läxhjälp i alla årskurser, med hjälp av Arbetslagen, Stiftelsen läxhjälp och Rädda Barnen.

Vi samarbetar med Djurgårdens IF, Scouterna och El Sistema för ökad rörelse, möjlighet till friluftsliv och musikglädje. Vår skola är partnerskola till Stockholms universitet och Södertörns högskola och tar varje år emot studenter från de olika lärarutbildningarna.

Det finns ett stort elevhälsoteam som jobbar för ditt barns hälsa och goda skolresultat. Vi har egen skolsköterska, kurator, skolpsykolog, studieyrkesvägledare och arbetslagen har egna speciallärare.

I båda skolhusen finns välsorterade och fina bibliotek som vår bibliotekarie sköter. Alla på skolan jobbar för att ditt barn ska läsa mycket.

Våra traditioner är viktiga. För olika årskurser erbjuder vi bland annat lägerskola, skidresa, bal och halloweenfest.

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Husbygårdsskolan

Kontakt

Hitta hit

Uppdaterad