I Ur och Skur-skolan Skarpnäck, F–3

Drakflygargatan 4

Naturen – världens bästa klassrum! En bra skola är som ett äventyr. Vi tror att vi har hittat receptet på en bra skola i Skarpnäck. I Ur och Skur-skolan Skarpnäck är en liten grundskola med elever från förskoleklass till årskurs 3.

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Skarpnäck
Årskurser
F–3
Antal elever
45
Organisationsform
Fristående
Webbplats
https://www.iurochskur.com/

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning

Vi använder oss av Friluftsfrämjandets friluftsskolor, som i denna ålder kallas Strövare. Under en hel dag i veckan är all undervisning förlagd ute vid ex. en sjö, äng, skog. Lunchen tillagas och äts på platsen, och lektioner genomförs inom skolans olika ämnen. Barnen får utvecklas och lära om naturen, miljön och hur vi påverkar dessa. I skolan integrerar vi kunskapen som vi fått genom att teoretisera det.

Verksamheten har legitimerade pedagoger, med påbyggnadsutbildningar inom utomhusdidaktik. Precis som i vår förskoleverksamhet så håller vi nere elevantalet i våra klasser, små klasser ger arbetsro, och möjliggör för våra pedagoger att möta varje elev. Vår verksamhet bygger på I ur och skurs metoder som innebär att barns behov av kunskap, rörelse och gemenskap tillfredsställs genom vistelse i naturen, året om. Detta gör vi genom att blanda klassrumsundervisning med friluftsliv, natur och miljö i alla ämnen och i all verksamhet när det är möjligt.

Vi arbetar upplevelsebaserat. Eleverna lär med alla sinnen vilket gör att de förstår och befäster sina kunskaper på ett mer bestående sätt genom att det som de lärt sig baseras på upplevda minnen. Det innebär samtidigt att fler barn kan ta till sig undervisningen eftersom vi alla lär oss saker på olika sätt. En del förstår lättast när de lyssnar, en del när de ser en text eller en bild, andra när de får göra saker praktiskt eller uppleva dem fysiskt med hela kroppen. Vi strävar efter att alltid ha den enskilda eleven i centrum. Pedagogerna som arbetar hos oss värdesätter elevens intellektuella, sociala, empatiska, fysiska och estetiska förmåga och lärande.

Pedagogerna arbetar både i skolan och på fritids och får på så vis en helhetssyn av eleverna. De lär känna eleverna på ett djupare plan eftersom de har möjlighet att se och möta eleverna i olika miljöer och skiftande situationer. Detta skapar trygga relationer mellan elever och pedagoger.

Lärandet hos oss är ett växelvis lärande av inne och uteverksamhet. Skogen bakom skolan är en skog med många olika biotoper och artrikedomen är stor. Det använder vi oss av i undervisningen med både stora och små barn på olika sätt under olika årstider. Digitala verktyg är ett naturligt inslag i vår undervisning, som ett hjälpmedel för inlärning.

Våra lokaler inomhus är ändamålsenliga utifrån undervisningens krav. Pedagogerna arbetar medvetet i sitt ledarskap genom att vara medagerande, medundersökande, medupptäckande och medupplevande tillsammans med eleverna.

Måltider

På I Ur och Skur Skolan tillagas all mat från grunden av vår egen kock. Vi strävar efter att använda så mycket klimatsmart, ekologiska och närproducerade råvaror som möjligt. Lunchen består alltid av flera olika grönsaker utifrån säsong

Vi serverar frukost, lunch och mellanmål. På förmiddagen får eleverna en frukt för att hålla energin uppe. Pedagoger och elever tillagar även mat ute tillsammans under sina strövarpass.

Hitta hit

Uppdaterad