Innovitaskolan Banérporten, F–6

Karlavägen 121

Med fokus på framtidens kompetenser utbildar vi våra elever till att bli trygga individer i en föränderlig värld.

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Östermalm
Årskurser
F–6
Antal elever
383
Organisationsform
Fristående

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Hörselteknisk utrustning
  • Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Om skolan

Vårt mål är att eleverna ska komma väl förberedda till högstadiet, med goda ämneskunskaper, god studieteknik och en hög social kompetens.

Vi använder ett varierat arbetssätt där idéer och inspiration hämtas från olika pedagogiska modeller. Den gemensamma utgångspunkten är att vi vill stimulera lusten och glädjen i lärandet.

Vi är övertygade om att lärandet till stor del sker i samspel och kommunikation med andra.

Hitta hit

Uppdaterad