Internationella engelska skolan Kista, F, 4–9

Isafjordsgatan 39

Visa på karta

Internationella Engelska Skolan är en tvåspråkig svensk skola med internationell profil. Vi är övertygade om att alla barn kan lyckas, oavsett bakgrund. Därför stöttar och utmanar vi våra elever i en trygg miljö så att de kan nå sin fulla potential.

Klicka på Mina favoriter för att jämföra dina sparade verksamheter.

Mina favoriter (0)

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Rinkeby-Kista, Järva
Årskurser
F–9
Antal elever
720
Organisationsform
Fristående
Webbplats
https://engelska.se/our-schools/kista

Tillgänglighet

  • Bemannad reception
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Tillgänglig hiss
  • Toalett med plats för eldriven rullstol
Om ikoner för tillgänglighet

Om oss

Internationella Engelska Skolan grundades 1993 och tre starka övertygelser har präglat verksamheten i våra skolor sedan dess:

  • Att behärska engelska: Engelska är ett världsspråk och att behärska både engelska och svenska tidigt ger fördelar längre fram i livet, därför sker upp till hälften av undervisningen på engelska.
  • Vi har höga akademiska förväntningar eftersom vi är övertygade om att alla barn kan lyckas i skolan oavsett bakgrund – därför stöttar och utmanar vi varje elev så att de kan nå sin fulla potential.
  • Vi tror på en lugn och trygg skolmiljö med tydliga strukturer eftersom det är en förutsättning för att lära sig.

Vi jobbar mycket med att skapa en trygg och välstrukturerad vardag – både i och utanför klassrummet. Vi visar ömsesidig respekt och tolererar inte någon form av kränkande behandling. Varje morgon står rektorn eller någon från ledningsgruppen vid entrén och välkomnar alla, oavsett väder. Inför varje lektion ställer sig eleverna på led utanför klassrummet, vilket skapar lugn och ro redan innan lektionen börjar. Mobiltelefoner är självklart inlåsta under hela skoldagen.

Elever i förskoleklass erbjuds fritids och årskurs 4-5 erbjuds att delta i Junior Club efter skoldagen. Här får de en möjlighet att umgås och skaffa vänner från andra klasser eller göra sina läxor med stöd av personalen. Det finns ett brett utbud av aktiviteter som varierar från vecka till vecka, till exempel idrottsturneringar, gymnastik, konst och hantverk, musik och dans, bakning och brädspel.

Lärmiljö

Vi tror att alla barn kan lyckas i skolan, oavsett bakgrund. Vi har därför samma höga akademiska förväntningar på alla barn, men också tydliga regler och rutiner. I våra klassrum respekterar vi skolan, kunskap och varandra.

Bra och engagerade lärare är den enskilt viktigaste faktorn när det gäller att hjälpa elever att nå sin fulla potential. Därför är vi noga med att rekrytera kompetenta lärare som står bakom våra löften, både från Sverige och engelsktalande länder runt om i världen.

Utemiljö

Skolan har invändiga skolgårdar för elevernas raster. Här finns ytor för bollspel och annan lek och rekreation.

Måltider

En hälsosam och näringsrik lunch är en förutsättning för en produktiv skoldag. Vi satsar därför på skolmaten och erbjuder alltid flera rätter, däribland ett vegetariskt alternativ. Vi kan också tillgodose önskemål utifrån allergiska behov och erbjuder special- och behovskost när det finns diagnos eller intyg från vården. Skollunchen är självklart kostnadsfri. På fritids och Junior Club erbjuds även mellanmål efter skolan.

Övrigt

Internationella Engelska Skolan har skolor över hela Sverige, från Skellefteå i norr till Trelleborg i söder. Vem som helst kan börja på IES och varje skola har sin egen kö. Du kan registrera ditt barn i kö från och med den 1 februari året efter barnet föddes. Antagningen är köbaserad i kombination med syskonförtur, vilket innebär att den som har stått längst i kö har störst chans att bli erbjuden plats.

Hitta hit

Uppdaterad