Kämpetorpsskolan, F–9

Kedjevägen 57B

Kontakt Visa på karta Visa alla bilder

Kämpetorpsskolan är en skola med plats för studier, lek och gemenskap. Vårt mål är att ditt barn ska komma så långt som möjligt i sin kunskaps– och sociala utveckling.

Klicka på Mina favoriter för att jämföra dina sparade verksamheter.

Mina favoriter (0)

Visa alla

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Årskurser
F–9
Antal elever
750
Organisationsform
Kommunal

Från förskoleklass till och med årskurs 9

Vårt arbete utgår från skolans värdegrund och arbetsro är en förutsättning för den bästa kunskapsinlärningen.

Vi erbjuder studiestödstid för att ditt barn ska kunna få mer hjälp där det behövs och som en extra möjlighet att utmana ditt barn att nå så långt som möjligt.

I årskurs 7–9 arbetar vi med ett program inom Stockholms stad som heter ”Mentorer i våldspreventivt arbete (MVP). Alla mentorer i årskurs 7 har gått en utbildning i programmet och leder lektioner i grupper där elever får arbeta med värdegrundsfrågor kopplade till etik och moral.

Hos oss möter ditt barn engagerade och kompetenta lärare och pedagoger. Tillsammans med ditt barn vill vi arbeta medvetet för att skapa trivsel och studiero, en förutsättning för att nå goda kunskapsresultat.

Genom samarbete med vårdnadshavare vill vi skapa de bästa förutsättningarna för att eleverna ska utvecklas socialt och kunskapsmässigt.

Lärmiljö

Vår skola är utbyggd och nyrenoverad med kapacitet för totalt 1 080 elever. Utöver de nya skolbyggnaderna har vi en ny skolmatsal med tillagningskök och idrott i de nybyggda Kämpetorpshallarna.

Kämpetorps bollplan finns i närheten som nyttjas under rast, fritidstid och idrottslektioner.

Utemiljö

Vår skolgård är en lärmiljö! Aktiviteter som studsmattor, ”flygande flätan” och möjlighet till att ta det lugnt. Rastvärdar och vuxenledd rastaktivitet finns på alla raster för förskoleklass till och med årskurs 6.

Måltider

I skolrestaurangen arbetar vår kökschef och hans team med att servera lunch och mellanmål. Maten lagas på skolan och varje dag serveras varmrätt, salladsbuffé, olika sorters knäckebröd med smör, ekologisk mjölk och vatten.

I appen "Skolmaten", som finns att ladda ner gratis, finns matsedel för fyra veckor åt gången.

Skolmåltiderna regleras av lagar och förordningar som skollagen, livsmedelslagstiftningen och arbetsmiljölagstiftningen.

Fritids

Vårt fritidshem är en egen verksamhet med högt värde som självklart samarbetar och kompletterar skoldagen. Vi har egna strävansmål, tydlig planering och aktiviteter som är kopplade till vad ditt barn vill, behöver och vad hen kan utmanas i.

Strävansmålen är bland annat inom språk och kommunikation, skapande och estetiska uttrycksformer, natur och samhälle, lekar, fysisk aktivitet och utevistelse.

Fritidsklubben är en öppen verksamhet för elever i årskurs 4–6.

Bilder

Övrigt

Bra att veta

Skolan stod klar år 1952 och designades efter ritningar av Paul Hedqvist. År 2012 firade skolan 60 år och fick samtidigt reda på att skolan skulle byggas ut till en F–9-skola.

Äntligen får vi följa våra fina elever från förskoleklass upp till årskurs 9!

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Kämpetorpsskolan

Gemensam helhetssyn främjar elevernas utveckling. Vi ser samarbete, där vi alla bidrar med våra olika kompetenser, som en styrka. På så sätt får eleverna del av många olika kunskaper, arbetssätt och aktiviteter.

Rektor

Kontakt

Hitta hit

Uppdaterad