Illustration

Karlbergs skola, F–3

Norrbackagatan 31–33

Visa på karta

Skolan är utspridd på olika adresser. Skolgården är en nyrenoverad allmän park med stora ytor för lek och rörelse. Elever är delaktiga och har inflytande genom olika uppdrag. Personalen samverkar för att erbjuda alla elever lärande under hela dagen.

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Norrmalm
Årskurser
F–3
Antal elever
200
Organisationsform
Kommunal
Webbplats
http://karlbergsskola.stockholm.se/

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Bemannad reception Bemannad reception
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Huvudbyggnaden Karlberg

Huvudbyggnaden Karlberg ligger på Norrbackagatan 31-33. Där finns skolledning, expedition och elevhälsoteam.

Birka

Birka ligger på Karlbergsvägen 86, plan 1, inrymda i Stiftelsen Birkagårdens fastighet.

Skolgård och idrottshall

På skolgården ligger idrottshall och en paviljong. Skolgården är ett grönområde omgärdat av flerfamiljshus vilket ger en lugn och trygg miljö. Skolgården är samtidigt en allmän park.

Verksamhetsintegrerad fritidsverksamhet

Fritidsverksamheten är lokal- och verksamhetsintegrerad med skolan. Fritidshemmet använder samma lokaler och undervisning och fritidsverksamhet fungerar som en helhet. Fritidspersonalen följer elevernas hela dag och fungerar som ett stöd i klasserna. Det skapar trygghet och arbetsro och stärker undervisningens kvalitet.

Inriktning

Verksamheten präglas av goda värden som exempelvis

  • trygghet
  • trivsel
  • hänsyn
  • kamratskap
  • respekt.

Värdegrundsarbetet genomsyrar all verksamhet och hålls ständigt levande genom samtal och reflektion. För elever och personal ska verksamheten kännas trygg och trivsam.

Måltider

Skolan har ett eget tillagningskök där det lagas näringsriktig och god mat.

Övrigt

Digitalisering och programmering är ett naturligt inslag både i skola och på fritids.

Hitta hit

Uppdaterad