Illustration

Karlbergs skola, F–3

Norrbackagatan 31–33

Karlbergs skola förbereder ditt barn för framtiden. En trygg skola med möjlighet att utveckla en hög kompetens när det gäller digitala verktyg. Ditt barn är också delaktig och får inflytande genom olika ambassadörsuppdrag.

Visa alla

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Norrmalm
Årskurser
F–3
Antal elever
200
Organisationsform
Kommunal

Från förskoleklass till och med årskurs 3

Se våra filmer där vi beskriver vår verksamhet och skola.

En dag i förskoleklassen

I medioteket och skolbiblioteket

Vår värdegrund

Vi arbetar i årskursarbetslag F, 1, 2 och 3 där vi har en personalgrupp runt en årskurs elever. Alla årskursarbetslag har en arbetslagsledare.

Lärmiljö

Karlbergs skola erbjuder anpassade lärmiljöer. Alla klassrum har

  • höj- och sänkbara elevbord
  • deskbikes (både höga och låga)
  • ljudabsorberande skärmar
  • sittbollar
  • sittdynor
  • timetimer
  • fokuslådor (innehållande exempelvis hörselkåpor och timglas).

För elever med rörelsebehov har vi rörelselådor med aktivitetskort, bollar, hopprep med mera. Vi har gemensamt bildstöd både för skol- och fritidstid samt alla gemensamma utrymmen.

Utemiljö

Skolgården är ett grönområde omgärdat av flerfamiljshus, vilket ger en lugn och trygg miljö. Skolgården, som är nyrenoverad, är samtidigt en allmän park.

Måltider

Vår skolrestaurang Gyllene Gaffeln strävar efter att servera god, näringsrik och varierad kost till våra matgäster. De flesta rätterna lagas på plats, från grunden och gästerna äter i en lugn och trivsam miljö.

Maten vi serverar ska vara av hög kvalitet. Samtidigt vill vi öka andelen frukt, grönsaker och baljväxter samt minska på kött. Vegetariska alternativ finns varje dag och från och med läsåret 2021–2022 serverar vi två vegetariska luncher per vecka.

Fritids

Fritidsverksamheten är integrerad med skolan. Med det menas att fritids använder samma lokaler samt att undervisning och fritidsverksamhet fungerar som en helhet. Fritidspersonalen följer ditt barn hela dagen, vilket skapar trygghet och arbetsro samt stärker undervisningens kvalitet.

Vi stödjer eleverna i deras lärande och utveckling mot att bli demokratiska, empatiska och sociala medlemmar i fritidsgruppen liksom i samhället i stort.

Fritids erbjuder organiserad rastverksamhet.

Bilder

Övrigt

Bra att veta

Karlbergs skola genomsyras av en tydligt förankrad värdegrund som kännetecknas av skolans sex hjärtan. Detta är väletablerat hos elever, personal och vårdnadshavare. För detta arbete har skolan uppmärksammats för Årets värdegrundsarbete 2021 av Prinsparets stiftelse.

Vår personal deltar kontinuerligt i fortbildning genom Erasmus+ samarbetsprojekt. Vi öppnar upp skolan för internationell samverkan och Europa som klassrum. Vi genomför flera internationella projekt via portalen eTwinning tillsammans med våra elever, vilket bidrar till elevernas utveckling kring främmande språk, digitala verktyg och samarbete. eTwinning är en plattform där elever samarbetar och lär med och av varandra.

Karlbergs skola har fått utmärkelsen eTwinning school label vid två tillfällen för våra framsteg gällande digitala verktyg, nätetik och källkritik.

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Karlbergs skola

Kontakt

Hitta hit

Uppdaterad