Katarina Norra skola, F–9

Tjärhovsgatan 15–17

Katarina Norra är en kommunal grundskola, årskurs F-9, i hjärtat av Södermalm. På skolan arbetar en kompetent och engagerad personalstyrka på cirka 100 personer med cirka 720 elever från förskoleklass till årskurs 9.

Visa alla

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Södermalm
Årskurser
F–9
Antal elever
712
Organisationsform
Kommunal

Vid skolan finns det verksamhetsintegrerade fritidshem för förskoleklass och årskurs 1-3 samt fritidsklubb för årskurs 4-6. Pedagogerna är indelade i årskursvisa arbetslag, där ämneslärare undervisar från och med årskurs 1.

Vid skolan finns det fem förstelärare och fyra specialpedagoger/speciallärare. Skolans ledning består av en rektor, tre biträdande rektorer, en administrativ chef samt en skolkoordinator.

Katarina Norra är en skola med goda resultat och ett gott klimat. Vi vill vara en inkluderande skola där samtliga elever blir synliga och får det stöd och den formativa stimulans som de behöver utifrån sina egna förutsättningar.

Vi har engagerade föräldrar, elever och personal och vill vara en välkomnande, generös och trygg skola präglad av ett gott bemötande och arbetsglädje för alla.

Kontakt

Hitta hit

Uppdaterad