Katarina norra skola, F–9

Tjärhovsgatan 15–17

Kontakt Visa på karta Visa alla bilder

På Katarina norra skola arbetar en kompetent och engagerad personalgrupp i ett gott klimat. Här går ditt barn i en klass men lär också känna alla i årskursen.

Klicka på Mina favoriter för att jämföra dina sparade verksamheter.

Mina favoriter (0)

Visa alla

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Södermalm
Årskurser
F–9
Antal elever
720
Organisationsform
Kommunal

Från förskoleklass till och med årskurs 9

Här kan ditt barn förbli på skolan under hela sin grundskoletid. Detta bidrar till en trygghet och ett lugn som präglar skolan och som även underlättar inkluderingen av nya elever under åren.

Pedagogerna är indelade i arbetslag per varje årskurs, där förskollärare undervisar i förskoleklass och ämneslärare i årskurs 1–9. Varje arbetslag representeras av en arbetslagsledare.

Vi har fem stycken förstelärare och fem anställda inom området för specialpedagogik. Skolans ledning utgörs av rektor, tre biträdande rektorer, administrativ chef och skolkoordinator.

Skolans elevhälsoteam möts varje vecka och består av

  • kurator
  • logoped
  • skolledning
  • speciallärare
  • skolsköterska
  • specialpedagoger
  • studie- och yrkesvägledare.

Skolpsykolog och skolläkare finns knutna till skolan och anlitas regelbundet. Vi har även en trygghetsgrupp där personal och elever ingår.

Vårt mål är att vara en inkluderande och kulturellt präglad skola där alla elever blir synliggjorda och får det stöd och den stimulans som de behöver utifrån sina egna förutsättningar.

Vi har engagerade vårdnadshavare och elever och vill vara en välkomnande och trygg skola präglad av ett gott bemötande och arbetsglädje för alla.

Se en film om Katarina Norra skola

Lärmiljö

Eleverna i årskurs 1–5 har tydligt avgränsade områden där det mesta av deras undervisning hålls. Eleverna i årskurs 6–9 undervisas i ämnessalar. Förskoleklassen bedrivs i en närliggande extern lokal, som gör det möjligt till en stegvis och trygg övergång mellan förskola och grundskola.

Eleverna i årskurs 1–9 får tillgång till en personlig digital lärplatta.

Vi har ett välutrustat bibliotek som drivs av en skolbibliotekarie.

Utemiljö

Skolan finns i en lugn och avskild del av Södermalm och ligger precis nedanför Katarina kyrka, mitt emellan Mosebacke och Nytorget.

Vi har nära till flera parker och grönområden som vi ofta besöker. Vi gör ibland utflykter till större naturområden.

Måltider

Skolan driver ett kök i egen regi. Varje dag finns ett vegetariskt alternativ för alla som önskar. Vi serverar även ett stort och varierat salladsbord som tillagas och förbereds av skolans kökspersonal. På eftermiddagen serveras mellanmål på skolans fritidsverksamhet.

Fritids

Vid har fritidshem för förskoleklass och årskurs 1–3 och fritidsklubb för årskurs 4–6. Vi följer fritidshemmets läroplan och har ett nära samarbete med skolans lärare.

Vi har även en fritidsutvecklingsgrupp och de flesta av fritidspedagogerna har ett kompletterande mentorsuppdrag.

Bilder

Övrigt

Bra att veta

Skolan arbetar löpande för att förbättra verksamhetens kvalitet. Skolan följer regelbundet upp resultat och måluppfyllelse kopplat till kunskapsresultat och elevernas upplevelse av trygghet och studiero.

Skolledningen gör årskursvisa gruppintervjuer med slumpvist utvalda elever. Intervjuerna berör bland annat undervisning, inflytande, stöd, trygghet och arbetsro.

Vi ser hela årskursen som en grupp. Att regelbundet förändra den mindre gruppindelningen skapar förutsättningar för alla årskursens elever att mötas och lära känna varandra. Flexibla undervisningsgrupper är positivt för ditt barns trygghet, kunskapsinhämtning och sociala utveckling.

Eleverna beskriver att systemet gör att de får många vänner och att man är snälla mot varandra.

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Katarina Norra skola

Vi känner oss väldigt trygga i skolan och får lära oss mycket.

Från elevintervjuer gjorda på skolan

Kontakt

Hitta hit

Uppdaterad