Klastorpsskolan, F–3

Atterbomsvägen 1

Kontakt Visa på karta Visa alla bilder

Klastorpsskolan är den lilla skolan omgärdad av grönska. Verksamheten utgår från skolans värdeord trygghet, engagemang och allas lika värde.

Klicka på Mina favoriter för att jämföra dina sparade verksamheter.

Mina favoriter (0)

Visa alla

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Kungsholmen
Årskurser
F–3
Antal elever
220
Organisationsform
Kommunal

Från förskoleklass till årskurs 3

Klastorpsskolan är en liten, trygg skola i Fredhäll på Kungsholmen. Här satsar vi på matematik, schack och ett utforskande arbetssätt.

Under de första fyra åren kan ditt barn nå goda studieresultat genom skolans satsning på

 • tidig läsinlärning
 • grundläggande matematik.

Båda ligger till grund för vidare kunskapsutveckling.

Skoldagen hänger ihop fram till att ditt barn går hem. Klastorpsskolans elever ska få möjlighet att lyckas i sina studier utifrån sina förutsättningar. 

Eleverna spelar schack både i skolan och på fritids. 

Organisation

Klastorpsskolan är, tillsammans med Essingeskolan, en skolenhet med gemensam skolledning. Ditt barn kan fortsätta i mellanstadiet på Essingeskolan.

Skolenheten har ett speciallärarteam som stöttar elever enskilt och i grupp. Rektor leder elevhälsoarbetet där man systematiskt arbetar med att stötta elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Här finns

 • kurator
 • skolsköterska
 • skolläkare
 • pedagogisk personal.

Klastorpsskolan har en lärstudio där erfarna lärare vägleder elever i behov av stöd och hjälp. 

I arbetslagen planerar man tillsammans en högkvalitativ undervisning och en aktiv fritidsverksamhet.

Lärmiljö

På Klastorpsskolan har vi en varierad lärmiljö.

Ditt barn går i paviljongen, som en avskild miljö, i förskoleklass. Paviljongen har rymliga klassrum med tillgång till flera lek- och grupprum.

Ditt barn går i huvudbyggnaden i årskurs 1–3. Klassrummen är ljusa med tillgång till grupprum. 

Matsal och idrottshall är renoverade och med ny inredning.

Utemiljö

Skolgården omges av skolbyggnader och träd. Ditt barn får enkelt en överblick över skolgården och har lätt hitta sina lekkamrater. På rasten kan ditt barn gunga, spela fotboll och klättra i olika lekställningar.

På marken finns en hinderbana och fia-med-knuff målade.

Ett liten bit från skolan finns parker där vi leker och idrottar som

 • Rålambshovsparken
 • Spårvagnsparken
 • Signalparken
 • Uggleparken.

Måltider

Skolmaten lagas på Eiraskolan med råvaror som är närodlade och näringsrika efter säsong. Varje dag finns ett varierat salladsbord och två varmrätter, där en rätt alltid är vegetarisk.
Matrådet, med representanter från varje klass, är med och påverkar menyn.

Fritids

Fritids och skola samverkar under hela skoldagen och har även gemensamma teman under skol- och fritidstid.  

Utifrån fritidshemmets läroplan och elevernas idéer och förslag erbjuder vi aktiviteter som

 • skapande och estetiska uttrycksformer
 • språk och kommunikation
 • samhälle
 • lekar och fysisk aktivitet
 • utevistelse.

Ditt barn får en planerad och aktiv fritidstid utifrån sina behov.

Fritidsavdelningarna har gemensamma rutiner och strukturer under eftermiddagarna. 

Bilder

Övrigt

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Klastorpsskolan

Kontakt

Hitta hit

Uppdaterad