Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Rinkeby-Kista, Järva
Årskurser
F–6
Antal elever
360
Organisationsform
Kommunal

Från förskoleklass till och med årskurs 6

Knutbyskolans förskoleklass är integrerad i skolan. Ditt barn får lite mer tid än vanligt, det vill säga fler lektioner, för att få goda förutsättningar för en positiv skolstart. Förskoleklassen finns i en egen byggnad.

Årskurs 1-6 arbetar utifrån välstrukturerade planeringar i varje årskurs. Det garanterar att ditt barn får möta allt centralt innehåll i läroplanen. Språket är en viktig del i skolans alla ämnen.

På Knutbyskolan får ditt barn stimulans i att utveckla sitt språk. Metodiken kallas genrepedagogik. Eleverna upptäcker och undersöker språkliga mönster vi använder för att skapa betydelse. Ditt barn får stöd i att upptäcka språkliga modeller i texter i olika ämnen. Modellerna underlättar förståelse av olika texter och förmågan att både uttrycka sig och tala om språket.

Det är språket som förenar, bygger broar och utvecklar framtidens vuxna. Det är genom språket man bygger relationer.

På Knutbyskolan är vi många som arbetar och alla har god utbildning.

Lärmiljö

Knutbyskolans lokaler är väl utrustad och stimulerande. Vi är måna om att ha en välvårdad skola där fokus kan ligga på undervisning och att lära.

För att skapa trygghet och studiero arbetar en grupp av skolans personal med att förebygga svårigheter. De är en del av elevernas skoldag .

Utemiljö

Knutbyskolans skolgård har en grön och varierad miljö. Här finns bland annat

  • klätterredskap
  • klättervägg
  • mindre bollplaner
  • en särskild lekplats för yngre elever.

På skolgården kan ditt barn låna lekredskap som bollar, hopprep och styltor. Personalen organiserar lekar tillsammans med barnen.

I närheten ligger ett större naturområde, Knutbykullen och Knutby IP.

Måltider

I Knutbyskolans skolrestaurang serveras alltid två olika maträtter varav en vegetarisk. Dessutom finns en rik salladsbuffé. Knutbyskolan har ett mottagningskök.

Vi strävar efter en mer hållbar användning av våra resurser. Det gör vi bland annat genom att öka andelen ekologiska livsmedel och att minska mängden matavfall.

Fritids

Knutbyskolans fritidshem är indelat i fem avdelningar, två för elever i förskoleklass och en för respektive årskurs.

Fritidshemmets personal samverkar med klasslärarna. De skapar en trygg och sammanhållen skoldag för eleverna.

Fritidsklubb

Knutbyskolan har en fritidsklubb för elever i årskurs 4–6.

Knutbyskolans fritidsklubb

Bilder

Övrigt

Bra att veta

  • Knutbyskolan har en välutbyggd elevhälsa med skolsköterska, kurator och skolpsykolog.
  • Vi arbetar våldsförebyggande bland annat enligt metoden “Agera tillsammans”.
  • Här finns ett välfyllt skolbibliotek med böcker på många olika språk. På biblioteket arbetar vår skolbibliotekarie som håller boksamtal och ger boktips.
  • På Knutbyskolan genomför vi klassresor varje läsår. Varje årskurs åker på en längre dagsutflykt för att få uppleva kultur i annan miljö.
  • Knutbyskolan tar emot ett stort antal lärarstudenter från Stockholms universitet. De gör sin verksamhetsförlagda utbildning hos oss.

Språket är vår nyckel till kunskapsutveckling och det är genom språket man bygger relationer.

Skolledningen

Kontakt

Hitta hit

Uppdaterad