Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Kungsholmen
Årskurser
F–6
Antal elever
660
Organisationsform
Kommunal

Från förskoleklass till och med årskurs 6

Undervisningen på Kristinebergsskolan är inspirerad av pedagogiken från Reggio Emilia i Italien. All personal samverkar för att undervisningen ska vara gemensam och så bra som möjligt för alla elever. I undervisningen tränas ditt barn i att vara delaktig för att ha inflytande. I Reggio Emilia-pedagogiken visar man en stark tilltro till det kompetenta barnet.

All personal har också ansvar för skolans förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt. Elevhälsan har ett särskilt ansvar att ge stöd till alla arbetslag i arbetet med ditt barns sociala och kunskapsmässiga utveckling. I skolans trygghetsteam arbetar olika professioner med skolans hälsofrämjande arbete utifrån ett systematiskt kvalitetsår.

Undervisningen i förskoleklass är ett år då ditt barn lär känna skolan för att förstå och lära sig vad som förväntas i årskurs 1.

Du och ditt barn kommer till

 • en plats som präglas av lust, kreativitet och nyfikenhet som leder till livslångt lärande
 • en plats där ditt barn får vara den hen är och får utvecklas utifrån sina egna förutsättningar
 • en plats som förmedlar tilltro till framtiden och en vilja att påverka till ett hållbart samhälle. 

God samverkan mellan skola och vårdnadshavare är en förutsättning för ditt barns utveckling och lärande.

Lärmiljö

En god lärmiljö är en tillgänglig lärmiljö för ditt och alla barn. Klassrummen är stora och stimulerar till kreativt tänkande.

Elevrådet, med elever från alla årskurser, tar fram skolans ordningsregler tillsammans med rektor.

Alla arbetslag har en plan för hur de arbetar för trygghet och studiero. Några gemensamma aktiviteter är

 •  lärarledda aktiviteter på rasterna
 • ett återkommande arbete med värdegrunden
 • faddrar för de yngre barnen.

I skolbiblioteket träffar ditt barn en skolbibliotekarie.

Utemiljö

Skolgården ligger i den historiska miljön runt Kristinebergs slott. Äppelparken är en oas i staden. På skolgården finns

 • gungor
 • sandlåda
 • gräsmattor
 • klätterställning.

Förutom att ditt barn kan hitta på olika aktiviteter har vi också gemensamma, lärarledda som lekar, utomhusdisco och olika sporter. Från tidig vår till sen höst är idrottsundervisningen på skolgården eller i en närbelägen park. På idrottsdagar är vi ofta på Kristinebergs IP.

Sommar- och julavslutningar sker också utomhus.

Måltider

I tillagningsköket lagar kockar klimatsmarta luncher och mellanmål.

Lunch är en avkoppling från skolarbetet som ger ditt barn energi och näring. Måltiden ska väcka lust och nyfikenhet hos ditt barn. I matsalen, ”Smakriket” finns ett växthus där vi odlar kryddor och örter. Där följer alla elever den spännande tillväxtprocessen.

Ditt barn får

 • två olika lunchalternativ varav minst ett är vegetariskt
 • ett stort salladsbord
 • över 60% ekologiska råvaror
 • ekologisk mjölk, matfett och bröd
 • mellanmål.

Fritids

På fritids möts ditt barn av samma fritidspedagoger och barnskötare som finns med i undervisningen under dagen. Ditt barn får en kontinuitet och en röd tråd i lärandet över hela dagen. Fritidshemmets lokaler ligger i närheten av ditt barns klassrum.

På fritidstid är ditt barn både ute och inne, där fri lek och styrda verksamheter är lika viktiga.

På mellanstadiet kan ditt barn gå på Klubben.

Bilder

I vår närmsta park Ugglan kan man krypa upp i den stora Ugglan och kika in i skolhus A.
Att klättra upp och åka rutschkana är roligt. Att leka myra och klättra upp i myrstacken är spännande.
På skolgården kan ditt barn springa och hoppa hopprep. På konstgräsmattan spelar vi fotboll, dansar och leker lekar. Idrotten är ibland på konstgräsplanen och har lektion där.
Här ser du ett av våra skolhus. I år har årskurs 1 och årskurs 3 sina lektionssalar i detta hus. Klubben har sina lokaler i markplanet.

Övrigt

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Kristinebergsskolan

Kristinebergsskolan ska vara den bästa skolan för varje elev.

Kontakt

Hitta hit

Uppdaterad