Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Kungsholmen
Årskurser
F–6
Antal elever
660
Organisationsform
Kommunal

Från förskoleklass till och med årskurs 6

Kristinebergsskolan har utbildade lärare och fritidspersonal i alla arbetslag. De arbetar nära varandra för att underlätta samverkan mellan klasserna och för att ge ditt barn de bästa förutsättningarna för lärande.

I våra förskoleklasser får eleverna en trygg och bra start till fortsatt skolgång. De lär sig skolans rutiner och utvecklas till en fungerande grupp.

Fritidshemmet och Klubben har anpassade lokaler samt använder skolans utemiljö för olika aktiviteter.

Skolan har ett elevhälsoteam med bred kompetens. De arbetar både förebyggande, främjande och åtgärdande för att stötta arbetslagen i arbetet med elevers sociala och kunskapsmässiga utveckling.

Vi har också ett trygghetsteam som har i uppdrag att upptäcka eventuella risker i elevers arbetsmiljö, förebygga kränkningar, diskriminering och arbeta för goda relationer mellan elever.

Vi ser samverkan med vårdnadshavare som en viktig förutsättning för våra elevers skolgång.

Inför att söka skola

Ska ditt barn börja förskoleklass höstterminen 2023? Välkommen på informationsmöte den 25 januari 2023. Mötet hålls i Kristinebergsskolans matsal, nordenflychtsvägen 22.

Informationsmöte inför förskoleklass ht-23 Kristinebergsskolan

Lärmiljö

Vi vill ge alla våra elever förutsättningar att utvecklas optimalt under sin tid hos oss och ha en god lärmiljö som är tillgänglig för alla skolans elever.

Vi har ett pågående utvecklingsarbete som syftar till att utveckla klassrumsmiljön för att främja samtliga elevers förutsättningar till inlärning.

Alla arbetslag har en plan för hur de arbetar för trygghet och studiero. Exempel på trygghetsfrämjande aktiviteter är

 • styrda rastlekar
 • kontinuerligt värdegrundsarbete
 • fadderverksamhet.

Utemiljö

Vår vackra skolgård i den historiska miljön runt Kristinebergs slott är en oas i staden som erbjuder stora möjligheter till aktiviteter, lek och lärande.

Gräsmattor, klätterställning och gungor bjuder in ditt barn till spännande lekar och rörelse. Eleverna erbjuds olika aktiviteter som till exempel

 • basket
 • fotboll
 • tipspromenader
 • utomhusdisco.

Vi har också nära till Kristinebergs IP där vi ofta är när vi har idrottsdagar.

Våra sommar- och julavslutningar sker i den vackra utemiljön.

Måltider

Skolan har ett eget tillagningskök där våra kockar lagar välsmakande och klimatsmarta luncher och mellanmål.

Vår lunch är en stunds avkoppling från skolarbetet och ger den energi och näring som växande barn behöver.

Det viktigaste för oss är att väcka lust och nyfikenhet för måltiden hos eleverna.

Vi erbjuder

 • två olika lunchalternativ varav minst ett är vegetariskt
 • ett stort salladsbord
 • över 60 procent ekologiska råvaror
 • ekologisk mjölk, matfett och bröd
 • mellanmål.

Fritids

 • Våra fritidshem har öppet klockan 06.30–18.00.
 • Fritidspedagoger och barnskötare samarbetar tätt med klassläraren i klassrummet, för att ditt barn ska få kontinuitet genom hela dagen.
 • Vi erbjuder Klubben för elever som går i årskurs 4–6.
 • Vår verksamhet bygger på lgr11 och vi har verksamhet både utomhus och inomhus.
 • Vi erbjuder både fri lek och styrd verksamhet.
 • Våra ledord är lärande, trygghet, trivsel, samarbete och kreativitet.

Bilder

Övrigt

Bra att veta

Vår skola ska upplevas som en trygg plats där eleverna utvecklas och får möta nya utmaningar.

Skolan ska vara:

 • En plats som präglas av lust, kreativitet och nyfikenhet som leder till livslångt lärande.
 • En plats där eleven får vara den hen är och får möjlighet att växa.
 • En plats som skapar tilltro till framtiden och en vilja att påverka den.

Vi arbetar för att alla elever ska ha förutsättningar att utvecklas optimalt, genom att bemöta varje elevs behov av stöd och utmaningar.

Vi ger eleverna möjligheter till inflytande över sitt lärande och sin miljö för att skapa delaktighet och förbereda dem inför framtiden.

Av dig som vårdnadshavare förväntar vi oss en konstruktiv samverkan och att vi tar ett gemensamt ansvar för ditt barn.

Vår värdegrund bygger på läroplanen, som präglas av demokrati, allas lika värde, mångfald och hållbar utveckling.

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Kristinebergsskolan

Kontakt

Hitta hit

Uppdaterad