Kulturama Grundskola Danvikstull

Alsnögatan 7b

Visa på karta

På Kulturama Grundskola Danvikstull finns årskurs 4 och 5 och profilerna Musikal, Musik & Sång och Bild & Form. Vi erbjuder en professionell undervisning i läroplanens teoretiska ämnen samt en undervisning av hög konstnärlig kvalitet i profilämnena.Klicka på Mina favoriter för att jämföra dina sparade verksamheter.

Mina favoriter (0)

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Södermalm
Årskurser
4–5
Antal elever
240
Organisationsform
Fristående
Webbplats
https://www.kulturama.se/grundskola/vara-skolor/danvikstull/

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Kontrastmarkering
  • Tillgänglig hiss
  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Om oss

På Kulturama tror vi på att estetisk uttrycksförmåga är nyckeln till en rik och berikande skolgång. Vårt pedagogiska förhållningssätt är att låta elevernas kreativa sinnen bli stimulerade för att främja lärande och bred kompetens. Genom profilämnena under hela skolgången ges eleverna en variation av lärmiljöer utöver samtliga grundskoleämnen och chans att växa på flera sätt. Förståelse för kultur kan bidra med meningsfullhet och hjälpa oss tolka vår historia och framtid samt varandra.

På Kulturama grundskolor strävar vi efter att erbjuda en skolgång som inte bara är kvalitativ, utan också inspirerande och kreativ. Vi skapar en miljö där kunskap står i fokus och där de teoretiska och estetiska ämnena tillsammans bidrar till en givande grundskoletid. Våra tre unika profiler ger våra elever möjlighet att växa och utvecklas på flera plan under sin skolgång. De estetiska ämnena är mer än bara lektioner; de är portar till förståelse för processarbete och kreativa arbetsmetoder.

Vår lärarkår består av legitimerade och välutbildade lärare som är mycket engagerade i elevernas personliga och kunskapsmässiga utveckling. Undervisningen ska leda till att våra elever utvecklar sin konstnärliga uttrycksförmåga i profilämnena, stärker sin självkänsla och blir väl förberedd för vidare studier på gymnasiet. Det gör Kulturama till ett tryggt och bra val. Vårt mål är att vara den ledande och bästa estetiska grundskolan i jämförelse med andra likvärdiga grundskolor i Stockholm.

Lärmiljö

Kulturama grundskolor arbetar löpande med systematiskt kvalitetsarbete och följer årligen upp elevernas uppnådda kunskapsmål, elevdemokrati, trygghet och arbetsro. Detta för att bibehålla skolornas höga kvalitet på undervisningen samt en miljö där eleverna känner sig trygga, sedda och accepterade. Varje årskurs har ett arbetslag som består av mentorskap. Syftet med mentorskapet är att hjälpa eleverna med lärandeprocessen, underlätta kommunikationen mellan elev, skola och vårdnadshavare.

Måltider

All mat vi serverar är anpassad för växande barn, den har en hög andel ekologiska råvaror och är utan onödiga tillsatser. Vi är ett mottagningskök vilket innebar att vi tar emot redan färdiglagad mat. Denna mat kommer från Svea Cater som är en del av restaurangkoncernen Nordrest. Något som är unikt för oss är att vi har vår egen personal. Detta för att vi vill att personalen i våra matsalar ska vara anställd för att känna samhörighet med alla i skolan.

Hitta hit

Uppdaterad