Illustration

Kunskapsskolans resursskola Hägersten, 6–9

Riksdalervägen 5

Kunskapsskolans Resursskola vänder sig till barn och ungdomar i omfattande behov av särskilt stöd och det är du som förälder som ansöker om plats hos oss i samförstånd med ditt barns hemskola.

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Årskurser
6–9
Antal elever
32
Organisationsform
Fristående
Webbplats
https://www.kunskapsskolan.se/skolor/resursskolan-hagersten

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Vi vet att elever lär på olika sätt och i olika takt. På Kunskapsskolans Resursskola har vi därför en pedagogik som är personligt utformad, där vi anpassar undervisningen utifrån varje elevs behov.

Utöver den ordinarie undervisningen erbjuder vi alla våra elever ett omfattande resursstöd och ett kontinuerligt, sammanhängande specialpedagogiskt stöd. För att vi ska kunna göra detta på ett bra sätt har vi en väl tilltagen bemanning och arbetar efter en tydlig struktur. Vår skolmiljö är både trygg och tillgänglig för att skapa den studiero som våra elever behöver.


Hitta hit

Uppdaterad