Kvarnbackaskolan, F–6

Jyllandsgatan 3

Våra elever visar upp goda resultat över tid och lämnar oss med goda kunskaper. Vi har en stabil personalsituation och 93 procent behöriga lärare. Vi har ett elevhälsoteam med alla professioner på plats.

Visa alla

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Rinkeby-Kista
Årskurser
F–6
Antal elever
300
Organisationsform
Kommunal

Inriktning

Vi arbetar språk- och kommunikationsstärkande i alla ämnen. Undervisningen är varierad utifrån inlärningsstilar med utforskande och kreativa inslag. Skolan har goda rutiner för att upptäcka om ditt barn är i behov av särskilt stöd.

Ditt barn har tillgång till egen iPad och i alla undervisningslokaler finns smartboards. Vårt värdegrundsarbete utgår ifrån Positivt beteendestöd (PBS). Grundstenarna inom PBS är att stärka och synliggöra det positiva i elevernas sätt mot varandra och skolmiljön.

Från förskoleklass till och med årskurs 6

Vi arbetar intensivt och medvetet med att skapa de bästa förutsättningarna för ditt barns lärande. Vi har arbetsro och ett tydligt positivt ledarskap som utgår ifrån PBS-tänket.

Vi har även ett nära samarbete med El Sistema som ger ditt barn möjlighet att under ledning av utbildade musikpedagoger upptäcka musiken, lära sig ett stråkinstrument och uttrycka sig musikaliskt från förskoleklass till och med årskurs 6.

Kvarnbackaskolans grundsärskola

På skolan finns också elever inom grundsärskolan.

Kvarnbackaskolans grundsärskola, 1–4

Utemiljö

Vi har verksamhet på två adresser

  • Jyllandsgatan 3 för årskurs 2–6
  • Fyngatan 2–4 för F–1

Bägge har en utemiljö som bjuder in till lek och rörelse. Huvudbyggnaden har en nyrenoverad skolgård med fotbollsplan med konstgräs, klätterställning, slänggunga och andra inbjudande lekområden.

Skolans närområde används på idrottsundervisningen och för utflykter och aktiviteter under både skol- och fritidstid. Närheten till Järvafältets alla möjligheter är en stor tillgång!

Måltider

Vi fick ett nytt tillagningskök 2019. På restaurang Aptit, som skolrestaurangen har döpts till, serveras nu dagligen två rätter, varav en är vegetarisk.

Maten som serveras lagas alltid på plats av vår egen personal. Dessutom serverar vi mellanmål för alla fritisbarn och frukost för de morgontidiga eleverna.

Fritids

Fritids finns i anslutning till klassrummen. Vi arbetar med ett språkutvecklingsarbete med FoU-avdelningen för att i högre grad stimulera språkutvecklingen även under fritids. Varje avdelning leds av utbildad fritidslärare med utgångspunkt från läroplanen där arbetet sker utifrån ett tematiskt förhållningssätt.

För mellanstadiebarn erbjuds en fritidsklubb i egna lokaler och personalen erbjuder ett varierat utbud av aktiviteter i skolans lokaler och i vår närhet.

Övrigt

Bra att veta

Vi arbetar med vår kultur- och traditionstrappa som beskriver de kulturella och idrottsliga aktiviteter och upplevelser som våra elever är med om under sina år på Kvarnbacka. I detta ingår besök på stadens museer, Skansen, Kolmården, vandringar och skidutflykter både på längden och utför.

Simning är ett prioriterat område. Vattenvaneträning i förskoleklass och simträning och simprov uppåt i årskurserna.

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Kvarnbackaskolan

På Kvarnbackaskolan så kände man verkligen att de bryr sig om en.

Elev

Kontakt

Hitta hit

Uppdaterad