Kvarnbyskolan, F–6

Lillbybacken 3

Kvarnbyskolans vision är att vara Rinkebys bästa skola för varje elev som går här. För att uppnå visionen arbetar vi med trygghet och studiero, ökad måluppfyllelse och språkutvecklande arbetssätt. Vi har en komplett elevhälsa och hög lärarbehörighet.

Visa alla

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Rinkeby-Kista
Årskurser
F–6
Antal elever
340
Organisationsform
Kommunal

Från förskoleklass till och med årskurs 6

På Kvarnbyskolan arbetar vi tillsammans för en trygg skola där ditt barn får möjlighet att utvecklas och känna sig respekterad. Skolan har en fadderverksamhet som hjälper ditt barn att skapa goda relationer.

Alla elever på skolan har schemalagd läxhjälp. Redan från förskoleklass läser eleverna engelska. Vi har ett gediget skolbibliotek som integreras i undervisningen.

Trygghetsteamet handleds under läsåret 2021-2022 av representanter från SPSM.

Utvecklingsgrupp

Vi har en utvecklingsgrupp inom trygghet och studiero som består av rektor, psykolog, kurator, specialpedagog, förstelärare och fritidshemmets arbetslagsledare. De arbetar för att

  • främja och utveckla en skolmiljö präglad av trygghet och studiero
  • höja NPF-kompetensen bland skolans personal
  • skapa en samsyn och kollegialt lärande i frågor kopplat till värdegrund, bemötande och förhållningssätt.

Lärmiljö

När våra elever kliver in i klassrummet finner de en anpassad, digitaliserad lärmiljö som erbjuder trygghet, inspiration, trivsel och lärande. Eleverna på Kvarnbyskolan undervisas av en akademisk kompetent och behörig lärare samt en fritidssamverkare.

Som komplettering erbjuds eleverna också extra stöd på skolans studio som bemannas av specialpedagoger, förstelärare och ämneslärare.

All undervisning på skolan präglas av ett språkutvecklande arbetssätt.

Utemiljö

Kvarnbyskolan ligger centralt i Rinkeby och har nära till Järvafältets grönområden. Skolan har en stor skolgård med fotbollsplan, basketplan, gungor och klätterställningar.

På rasterna erbjuder vi ofta rastaktiviteter som lekar, dans, måleri och utomhusläsning. I en bod på gården kan eleverna låna idrottsmaterial, spel och leksaker.

Rastvärdar med varselvästar är schemalagda på rasterna. De är synliga och bidrar till att ditt barn kan känna sig tryggt utomhus.

Måltider

I Kvarnbyskolans matsal serveras god, näringsrik och vällagad skolmat med stort fokus på det gröna. Varje dag serveras en vegetarisk maträtt.

Vi lägger stor vikt vid att näringsämnen och smaker kombineras för att ge en bra variation och omväxlande menyer med inspiration från olika delar av världen. Varje morgon klockan 07.45 serverar vi frukost i matsalen till alla föranmälda elever.

Fritids

På skolan finns fritidshem och fritidsklubb om ditt barn behöver omsorg före eller efter skolan. Efter skolan erbjuder fritids en meningsfull vistelse med många olika aktiviteter. Vi har engagerade fritidspedagoger och barnskötare som ser till ditt barns bästa.

Verksamheten utgör en del av skolans kompensatoriska uppdrag, vilket genomförs enligt en veckoplanering, baserat på läroplanen. Fritidspersonalen fortbildas kontinuerligt. Arbetet planeras och genomförs med elevinflytande.

Bilder

Övrigt

Bra att veta

Kvarnbyskolan har Libravoice-certifiering. Libravoice är ett musikaliskt projekt där skola och samhälle samarbetar för att hjälpa barn att få en bättre start i livet, genom ett lustfyllt lärande där både samhörighet och musik är inkluderad.

Projektet Libravoice från Kungliga Musikhögskolan riktar sig till skolor i segregerade områden som vill verka för alla barns rätt till kultur. Kvarnbyskolan var den första skolan att certifierats inom ramarna för projektet.

På Kvarnbyskolan har vi en lång tradition av sångsamlingar och konserter för att fira speciella tillfällen såsom FN-dagen, Lucia, Nobeldagen, julavslutning, ljushögtid och sommaravslutning.

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Kvarnbyskolan

Stolt över eleverna och personalen som arbetar med kunskap, trygghet och lärande!

Liza Lundgren, tillförordnad rektor

Kontakt

Hitta hit

Uppdaterad