Skolbyggnad

Lilla Adolf Fredriks skola, F–6

Dalagatan 18

Lilla Adolf Fredriks skola har anor sedan början av 1900-talet. Skolan ligger i Stockholms innerstad. Här får ditt barn utveckling och rörelse i samspel.

Visa alla

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Norra innerstaden
Årskurser
F–6
Antal elever
380
Organisationsform
Kommunal

Från förskoleklass till och med årskurs 6

Lilla Adolf Fredriks skola har två klasser i varje årskurs. Årskurs 1–6 är i skolbyggnaden. Förskoleklasser och fritidshem ligger i lokaler i nära anslutning till skolbyggnaden.

Vi har ett samarbete med Adolf Fredriks musikklasser. Ditt barn har undervisning i slöjd, hemkunskap och språkval i deras lokaler.

It ingår i ditt barns vardag och klassrummen har smartboards. Vi arbetar 1:1 i alla årskurser.

Vår skola satsar särskilt på rörelse. Vi kallar det "(h)järna-puls". Vi tror att rörelse ökar ditt barns inlärning. Alla har minst ett pulshöjande pass en gång per vecka.

Vi har ett samarbete med Skol-IF och kan erbjuda ditt barn varierade aktiviteter som är kopplade till rörelse även under eftermiddagstid.

Ett av skolans prioriterade områden är att skapa god lärmiljö för elever i särskilda behov.

Se filmen om vår verksamhet

I en film beskriver vi skolans lokaler och våra olika aktiviteter.

Lilla Adolf Fredriks skola

Inför att söka skola

Välkommen på informationsmöte där vi berättar om vår verksamhet.

Informationsmöte om att söka till förskoleklass och skola

Lärmiljö

Varje årskurs har tillgång till eget klassrum samt grupprum. Vi har ett stort bibliotek mitt i byggnaden där ditt barn kan låna böcker och vara för att utföra arbetsuppgifter i lugn och ro.

Vi har även en studio som är en plats för de elever som behöver extra studiero.

Vi anpassar vår lärmiljö i så stor uträckning som möjligt till att vara förutsägbar.

Alla klasser och fritidshem använder bildstöd och lektionsmodeller.

Skolbyggnaden

Skolan ligger i en historisk byggnad, som byggdes år 1900.

Utemiljö

Skolan ligger mitt i hjärtat av Vasastan med närhet till Vasaparken, Observatorielunden och Tegnérlunden. Vi använder parkerna som en naturlig del av vår utemiljö.

I anslutning till skolans huvudbyggnad har vi två mindre skolgårdar där vi har pedagogstyrda aktiviteter. Vi har stor variation på aktiviteterna som är schemalagda under veckan.

Måltider

Vi har en stor matsal som ligger centralt i byggnaden där vi har god matro tack vare bra logistik och tilltalande miljö.

Ditt barn kan få vegetarisk kost varje dag.

Vi har ett nära samarbete med vår matleverantör Sodexo och inkluderar ditt barn i olika projekt för att minska matsvinnet. Ditt barn har tillgång till vegetarisk kost varje dag.

Fritids

Fritidshemmets personal har pedagogisk utbildning. Aktiviteterna grundar sig på en pedagogisk planering enligt läroplan. Vi lyfter fram barnens aktiviteter via Instagram.

Fritidshemmen till förskoleklasserna och årskurs 1 och 2 har externa lokaler i nära anslutning till skolbyggnaden. Årskurs 3 och Klubben har sina lokaler på Drottninggatan.

Vi har ett prioriterat område på skolan kring elevinflytande.

Övrigt

Bra att veta

Lilla Adolf Fredriks skola är en skola med lång historia. Den första skolan kallades Åhlinska skolan, en flickskola, som grundades 1847. Skolbyggnaden är från år 1900.

Vi har många traditioner och aktiviteter som återkommer. Skolans vårsoaré är en av de mest populära. Vårsoarén anordnas varje år i maj månad. Eleverna visar sitt arbete om kultur med sång, dans och teater i olika former.

Elever i årskurs 1 bjuder på adventssång till första advent och årskurs 5 bjuder skolan på luciatåg.

Eleverna i årskurs 5 åker varje år på en skidresa, bland annat till Flottsbro.

I vår stora och vackra aula får eleverna möjlighet att visa upp olika typer av färdigheter som till exempel poesi, dans, sång, teater med mera. Vi erbjuder även våra elever körsång.

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Lilla Adolf Fredriks

På Lilla Adolf Fredriks skola visar vi respekt och tar ansvar. Tillsammans skapar vi trygghet.

Vår skolas värdegrund

Kontakt

Hitta hit

Uppdaterad