Lilla Adolf Fredriks skola, F–6

Dalagatan 18

Skolans har anor sedan början av 1900-talet och ligger mitt i Stockholms innerstad på Norrmalm, tio minuters promenad från centralen och nära till Odenplan.

Visa alla

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Norrmalm
Årskurser
F–6
Antal elever
380
Organisationsform
Kommunal

Inriktning

It ingår i ditt barns vardag och klassrummen har smartboards. Vi arbetar 1:1 i alla årskurser.

Vår skola satsar särskilt på (h)järna-puls. Vi tror att rörelse ökar ditt barns inlärning. Varje årskurs erbjuds ett högintensivt pulshöjande pass en gång per vecka.

Vi har ett samarbete med Skol IF och kan erbjuda ditt barn varierade aktiviteter som är kopplade till rörelse även under eftermiddagstid.

Ett av skolans prioriterade områden är att skapa god lärmiljö för elever i särskilda behov.

Från förskoleklass till och med årskurs 6

Vi är en tvåparallellig skola.

Årskurs 1–6 är i skolbyggnaden.

Våra förskoleklasser och fritidsavdelningar ligger i två externa lokaler i nära anslutning till skolbyggnaden. Även fritidshemmen för årskurs 1–3 ligger i de externa lokalerna.

Vi har ett samarbete med Adolf Fredriks Musikklasser, vilket innebär att ditt barn har undervisning i slöjd, hemkunskap och språkval i deras lokaler.

Lärmiljö

Skolan ligger i en historisk byggnad, som byggdes år 1900. Varje årskurs har tillgång till eget klassrum samt grupprum. Vi har ett stort bibliotek mitt i byggnaden där ditt barn kan låna böcker och vara för att utföra arbetsuppgifter i lugn och ro.

Vi har även en studio som är en plats för de elever som behöver extra studiero.

Vi anpassar vår lärmiljö i så stor uträckning som möjligt till att vara förutsägbar.

Alla klasser och fritidshem använder bildstöd och lektionsmodeller.

Utemiljö

Skolan ligger i mitt i hjärtat av Vasastan med närhet till Vasaparken, Observatorielunden och Tegnérlunden. Vi använder parkerna som en naturlig del av vår utemiljö.

I anslutning till skolans huvudbyggnad har vi två mindre skolgårdar där vi har pedagogstyrda aktiviteter. Vi har stor variation på aktiviteterna som är schemalagda under veckan.

Måltider

Vi har en stor matsal som ligger centralt i byggnaden där vi har god matro tack vare bra logistik och tilltalande miljö.

Ditt barn kan få vegetarisk kost varje dag.

Vi har ett nära samarbete med vår matleverantör Sodexo och inkluderar ditt barn i olika projekt för att minska matsvinnet. Ditt barn har tillgång till vegetarisk kost varje dag.

Fritids

Fritidshemmets personal har god pedagogisk utbildning och aktiviteterna grundar sig på en pedagogisk planering enligt läroplan. Vi lyfter fram barnens aktiviteter via Instagram.

Fritidshemmen till förskoleklasserna och årskurs 1 och 2 har externa lokaler i nära anslutning till skolbyggnaden. Årskurs 3 och Klubben har sina lokaler på Drottninggatan.

Vi har ett prioriterat område på skolan kring elevinflytande.

Övrigt

Bra att veta

Vår skola är en innerstadsskola med lång historia, som har sin grund i Åhlinska skolan (flickskola) som grundades 1847. Skolbyggnaden byggdes år 1900.

Vi har återkommande events och skolans vårsoaré är ett av det mest populära bland eventet hos elever, personal och vårdnadshavare är. Vårsoarén anordnas varje år i maj månad och här visar vi vårt arbete med kultur för släkt och vänner och eleverna bjuder på sång, dans och teater i olika former.

Våra elever i årskurs 1 bjuder på adventssång till första advent och årskurs 5 bjuder skolan på luciatåg.

Eleverna i årskurs 5 elever åker på den årliga skidresan till bland annat Flottsbro.

I vår stora och vackra aula får eleverna möjlighet att visa upp olika typer av färdigheter som till exempel poesi, dans, sång, teater med mera. Vi erbjuder även våra elever körsång.

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Lilla Adolf Fredriks

På Lilla Adolf Fredriks skola visar vi respekt och tar ansvar. Tillsammans skapar vi trygghet. Vår skolas värdegrund

Skolas värdegrund

Kontakt

Hitta hit

Uppdaterad