Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Skärholmen
Årskurser
F–9
Antal elever
660
Organisationsform
Kommunal

Från förskoleklass till årskurs 9

Ditt barn har tillhörighet i en grupp där varje individ får växa och utvecklas i egen takt.

Lärmiljö

Vi bygger om våra lokaler och till våren 2022 kommer två nya byggnader att vara på plats. En byggnad för förskoleklass och årskurserna 1–4 och en byggnad för matsal, bibliotek och praktiskt estetiska ämnen.

Utemiljö

På skolgården finns lekytor, fotbollsplan och basketplan.

Måltider

Vi har ett mottagningskök och maten tillagas på Campus Konradsberg.

Fritids

Våra aktiviteter stimulerar ditt barns utveckling och lärande och vi inspirerar till en meningsfull fritid.

Bilder

Övrigt

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Lillholmsskolan

Kontakt

Hitta hit

Uppdaterad