Skolbyggnad

Lindeskolan, F-1

Skjulvägen 1

Visa på karta

Skolan där trygghet och lärande går hand i hand! Vi skapar en familjär känsla för en god och trivsam skolmiljö där kunskap och ett lustfyllt lärande är viktiga byggstenar.

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Årskurser
F–1
Antal elever
60
Organisationsform
Kommunal
Webbplats
https://enskedeskola.stockholm.se/

Tillgänglighet

 • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
 • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
 • Hörselteknisk utrustning Hörselteknisk utrustning
 • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
 • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
 • Tydlig skyltning Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Lindeskolan erbjuder en tillgänglig lärmiljö med elevernas välmående i fokus. Alla elevers rätt till en god utbildning ska vi tillgodose på bästa sätt. Ditt barn ska kunna tillgodogöra sig undervisningen i klassrummet med våra generella anpassningar och en varierad undervisning. Vår verksamhet ska genomsyras av struktur, tydlighet och förutsägbarhet.

Lindeskolan i korthet

 • Behörig och engagerad personal
 • En tillgänglig lärmiljö med struktur, tydlighet och förutsägbarhet
 • En undervisning för alla elever för att utveckla förmågor och styrkor
 • En röd tråd mellan skola och fritidshem
 • Värdegrundsarbetet genomsyrar vår verksamhet
 • Flexibla undervisningsgrupper för olika gruppstorlekar och gruppkonstellationer
 • Tematiskt och ämnesövergripande arbetssätt
 • Digitala verktyg, komplement till undervisningen
 • En skolgård som inbjuder till lek och rörelse i olika miljöer
 • Styrda rastaktiviteter om eleverna vill
 • Innehållsrik och stimulerande fritidsverksamhet

Måltider

I skolrestaurangen serveras lunch från Enskede skola. Salladsbuffén är klimatsmart, säsongsanpassad, nyttig och vitaminrik.

Restaurang Enskede skola serverar enligt skollagens riktlinjer. Personalen har utbildning i i livsmedelshygien, HACCP- principerna, egenkontroll, specialkost och näringslära.

Övrigt

Lindeskolan är en nystartad skola sedan höstterminen 2020. Vi startade med förskoleklass. Skolan växer och läsår 2021/2022 har vi verksamhet för elever i förskoleklass och årskurs 1. När Lindeskolan är fullt utbyggd kommer den att vara en F-6-skola med tre klasser i varje årskurs med 600 elever. Lindeskolan ligger under Enskede skolas ledning och organisation tills vidare.

Hitta hit

Uppdaterad